Hľadáte 🎄 darček, ktorý poteší a prinesie do života pozitívnu zmenu? Darujte finančný plánovač.

Dosiahnite akékoľvek finančné výsledky, po ktorých túžite.

Finner je finančný plánovač a značka, ktorá vám pomôže premeniť vaše finančné ciele na výsledky. 

Filozofia a poslanie

Prečo vznikla značka Finner?

Stanislav Elbert

Tvorca finančného plánovača a zakladateľ značky Finner
„Samotné finančné produkty, hoci aj tie najlepšie, vám finančné výsledky, po ktorých túžite, nikdy neprinesú. Až z 80% to závisí od vášho správania, disciplíny a dodržiavania správnych finančných návykov. Finančné produkty a odborné vedomosti tvoria len zvyšných 20% úspechu. Poslaním značky Finner je pomôcť vám spájať to najlepšie z oboch svetov, aby ste dosiahli finančné výsledky, po ktorých túžite.”

Moje názory boli viackrát prezentované:

Komplexné služby

Všetko, čo potrebujete k vášmu úspechu.

Finančný plánovač

Dosiahnite finančné výsledky, po ktorých túžite, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Finančné služby

Tvorba finančných plánov a sprostredkovanie správnych finančných produktov.

Finner magazín

Know how, ktoré vám pomôže robiť správne finančné rozhodnutia.