Blog

Know how, ktoré vám pomôže robiť správne finančné rozhodnutia.

Rodinný rozpočet

Žite svoj život, nie ich

Určite poznáte Novákovcov. Alebo pre vás to môžu byť Lukáčovci alebo Kováčovci. Sú to vaši...

Investičné poistenie, IŽP, životné poistenie

Sporiť si v IŽP sa nevypláca

Hoci je rizikové životné poistenie najlepším typom produktu na zabezpečenie sa pred (ne)očakávanými udalosťami, jednotlivé poisťovne...

Finančná rezerva, ako si vytvoriť finančnú rezervu

Finančná rezerva vás udrží nad hladinou

Život je ako plávanie v mori. Môžete si určiť ľubovoľný smer a rýchlosť, ktorou budete plávať. Pokiaľ...

Rodinný rozpočet, ako si vytvoriť rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet

Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, závisí len od dodržania troch princípov. Prvým princípom je...

Finančný plán, ako si vytvoriť finančný plán

Finančný plán

V predchádzajúcom vydaní Finner magazínu som písal, že dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, je vždy...

Finančný cieľ, ako stanoviť finančný cieľ, cieľ

Finančný cieľ

Akýkoľvek úspech nie je nikdy náhodný a vždy je len výsledkom dodržiavania (či už vedome alebo...

Finančné plánovanie, princípy úspechu

Nepodľahnite ilúzii

V našej spoločnosti sa bohužiaľ udomácnil názor, že finančné produkty hrajú primárnu a najdôležitejšiu úlohu v procese...

KŽP, kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie vám nezarobí

Ľudia si zaslúžia istoty. V poisťovniach a medzi notorickými predajcami “istôt” toto heslo platí dvojnásobne. Tvrdia, že...