Ochrana pred [ne]očakávaným

Ochrana pred [ne]očakávaným je finančný plán pozostávajúci z jednotlivých krokov, ktoré na seba logicky a časovo nadväzujú tak, aby vám zabezpečil vo vašom živote nevídaný vnútorný pokoj a pevné finančné základy, na ktorých budete môcť ďalej stavať.


Používanie správneho finančného plánu je však len jedným z troch princípov, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžite.


1.krok

Poistenie

S poistením je to ako so záchrannou vestou. Každý dúfa, že ju nikdy nebude musieť použiť, ale keď ju potrebujete, ste vďačný, že ju máte. Pri postení by malo platiť jedno veľmi dôležité pravidlo, na ktoré ľudia často zabúdajú:

Poistenie by malo slúžiť na ochranu života a majetku len dovtedy, pokiaľ ich ochranu neviete alebo nechcete zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov.

Nepotrebujete platiť desiatky až stovky eur ročne za určité poistenie alebo pripoistenia, ak si rovnakú ochranu viete bez problémov zabezpečiť z vlastných úspor na to určených (viac v 4. kroku).Takto ušetrené peniaze môžete použiť aj na lepší účel, ako platiť poisťovni za niečo, čo nemusí nikdy nastať. Existuje niekoľko druhov poistenia, ale vo väčšine prípadov na zabezpečenie sa aj pred tými najväčšími [ne]očakávanými udalosťami, vám úplne stačí využívať tieto druhy:

Životné poistenie

Jeho jediným účelom je ekonomicky zabezpečiť vás (ako najdôležitejší zdroj príjmu) a vašu rodinu v prípade tých najväčších negatívnych udalostí, ako napr. úraz, vážna choroba, invalidita alebo smrť. Na trhu existuje niekoľko typov životného poistenia, ale na tento účel vám odporúčam využívať rizikové životné poistenie.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie domu alebo bytu sa vzťahuje na domy, byty, dokonca rozostavané stavby a kryje škody, ktoré môžu vzniknúť na ich stavebných častiach v dôsledku napr. živelných udalostí. Poistenie domácnosti kryje samotné vybavenie domu alebo bytu ako napr. nábytok, cennosti, elektroniku atď. 

Poistenie motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie ochráni váš rodinný rozpočet len pred výdavkami na opravou druhého motorového vozidla, ak škoda vznikla vašim zavinením. Na opravu vášho auta slúži havarijne poistenie. Okrem havárie, toto poistenie kryje aj krádež alebo lúpež vášho auta, škody vzniknuté v dôsledku živelných udalostí, vandalizmu a iné škody.    

2.krok

Základná finančná rezerva

Samotné poistenie vás dokáže ochrániť pred najväčšími [ne]očakávanými udalosťami (pokiaľ je správne zvolené a správne nastavené), no nie pred všetkými. Počuli ste už o Murphyho zákonoch? Jeden z nich hovorí: “Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí”. Napríklad, domáce spotrebiče, auto a elektronika sa začnú kaziť, len čo im skončí záručná doba, partnera alebo partnerku prepustia z práce práve v dobe, keď musíte začať splácať úver na bývanie. Otázka nie je, či sa niečo stane, ale kedy sa to stane.

Finančná rezerva (základná + plnohodnotná) je určená práve pre tie (ne)očakávané negatívne udalosti, ktoré sa jednak nedajú kryť poistením alebo to nie je vhodné z dôvodu hospodárnosti.

V tomto kroku je vašim cieľom čo najrýchlejšie našetriť sumu 500 až 1000 eur a mať ju bezpečne uloženú v hotovosti. Hlavný dôvod, prečo odporúčam si vytvoriť najprv základnú finančnú rezervu, je jednoduchý. Ak máte nejaké dlhy, je nelogické a hlavne neekonomické šetriť si na plnohodnotnú finančnú rezervu vo výške minimálne 6-násobku vašich mesačných výdavkov na 2 – 3% úroku (čo v niektorých prípadoch môže trvať aj viac než rok), keď splácate spotrebný úver s úrokom medzi 6 – 11%.

Najdôležitejšie je zastaviť cyklus zadlžovania sa a to tým, že si našetríte aspoň 500 – 1000 eur v hotovosti, ktoré budete môcť použiť v prípade (ne)očakávaných udalostí. Je jasné, že táto suma nie je zárukou života bez problémov a nebude postačovať na pokrytie všetkých negatívnych finančných udalostí, ktoré môžu v živote nastať, ale pokryje aspoň tie menšie, pokiaľ najprv splatíte svoje dlhy a doplníte si základnú finančnú rezervu na plnohodnotnú finančnú rezervu.

Hlavný dôvod, prečo mať základnú finančnú rezervu v hotovosti je, že hotovosť je stále kráľom (cash is still king). Niekedy sa môže stať, že aj technika zlyhá a ak práve vtedy budete riešiť [ne]očakávanú udalosť, budete radi, že ju máte cash.

3.krok

Splatenie všetkých dlhov okrem hypotéky

V prípade, ak nemáte žiadne dlhy (prípadne len hypotéku), môžete si pogratulovať a tento krok preskočiť. Pre vás ostatných je tento krok príležitosť, ako sa raz a navždy zbaviť všetkých dlhov (okrem hypotéky) pomocou jednoduchej a veľmi účinnej metódy, ktorú som sa naučil od Dave Ramseyho.

Efekt snehovej gule

Vytvorte si zoznam vašich dlhov a zoraďte ich podľa výšky dlžnej sumy v poradí od najmenšieho až po najväčší bez ohľadu na úrok a jeho výšku. V prípade, ak je výška dlžnej sumy u dvoch alebo viacerých dlhov rovnaká, prednosť bude mať dlh s vyšším úrokom.

Každý mesiac aj naďalej splácajte minimálnu splátku na všetkých vašich dlhoch. Ak máte k dispozícii vo vašom rozpočte nejaké extra peniaze (nie však vašu základnú finančnú rezervu), použite ich na rýchlejšie splatenie vášho najmenšieho dlhu. Len čo ho splatíte, použite jeho mesačnú splátku na rýchlejšie splatenie v poradí druhého najmenšieho dlhu. A takto pokračujte ďalej, pokiaľ nesplatíte všetky dlhy z vášho zoznamu. Každým splateným dlhom vaša snehová guľa rastie, až sa z nej stane lavína.

Zo psychologického hľadiska, tým, že začnete splácať najmenšie dlhy ako prvé, rýchlejšie získate prvé pozitívne výsledky, ktoré vám zabezpečia potrebné extra peniaze v rozpočte a motiváciu trúfnuť si aj na tie najväčšie.

4.krok

Plnohodnotná finančná rezerva

Základná finančná rezerva, ktorú už máte odloženú, však nebude postačovať na pokrytie všetkých negatívnych finančných udalostí, ktoré môžu vo vašom živote nastať. Tento krok je o doplnení vašej základnej finančnej rezervy na plnohodnotnú finančnú rezervu.

Spočítajte si vaše priemerné nevyhnutné mesačné výdavky. Jedlo, nájom, splátka hypotéky, poistenie, výdavky na energie, cestovné náklady atď. Zahrňte tam len tie veci, bez ktorý reálne nemôžete existovať. Výslednú sumu vynásobte minimálne šiestimi a potom od nej odpočítajte 500 - 1000 eur, ktoré už máte odložené ako základnú finančnú rezervu.

Ak sa však chcete cítiť naozaj sebaisto, doplnte ju až na 12-násobok vašich mesačných výdavkov. V takom prípade môžete zrušiť aj niektoré "menej dôležité" pripoistenia v rámci rizikového poistenia (predtým sa však poraďte s vašim finančným sprostredkovateľom) a ušetriť tak desiatky až stovky eur ročne, ktoré môžete využiť aj lepšie. Vašou jedinou starosťou zostane, ako naložiť s takto ušetrenými peniazmi. 

Peniaze musia byť likvidné

Inými slovami, vaša finančná rezerva musí byť v čase krízy ľahko dostupná, bez žiadnych poplatkov, kapitálových strát alebo pokút za predčasný výber. To však znamená, že nebude zarábať vysoké výnosy. Finančná rezerva nie je investícia, ale slúži ako vankúš medzi vami a životom. Ideálny stav je, ak sa každý rok zhodnotí aspoň o mieru inflácie.

Finančnú rezervu majte oddelenú

Finančné prostriedky, ktoré tvoria vašu finančnú rezervu, by sa nemali miešať s inými peniazmi, ktoré máte na účte a s ktorými nakladáte počas mesiaca. Takto vás to nebude mýliť a možno menej pokúšať ich minúť. Na tvorbu plnohodnotnej finančnej rezervy môžete použiť sporiace účty alebo fondy peňažného trhu.


Zavedením finančného plánu do vášho života si vytvoríte dostatočnú ochranu pred [ne]očakávanými udalosťami. Nečakaná strata zamestnania, ťažký úraz, choroba, veľký účet za opravu auta, finančná kríza alebo pandémia? Žiaden stres, finančný plán myslí na všetko. To, čo býval predtým horor, bude len malá vráska na vašom čele.

Nečakajte na [ne]očakávané, pripravte sa na to

Konzultácia

Potrebujete pomoc s prispôsobením finančného plánu na vaše potreby alebo s výberom správnych finančných produktov?

Finančný plánovač

Finančný plánovač

Pomôže vám rýchlejšie a efektívnejšie zaviesť daný finančný plán do vášho života a dodržať ho.