Ochrana pred (ne)očakávaným

Finančný plán pozostávajúci z jednotlivých krokov, ktoré na seba logicky a časovo nadväzujú tak, aby vám zabezpečili maximálnu ochranu.

1. KROK

Poistenie

S poistením je to ako so záchrannou vestou. Každý dúfa, že ju nikdy nebude musieť použiť, ale keď ju potrebujete, ste vďačný, že ju máte. Pri postení by malo platiť jedno veľmi dôležité pravidlo, na ktoré ľudia často zabúdajú - poistenie by malo slúžiť na ochranu života a majetku len dovtedy, pokiaľ ich ochranu neviete alebo nechcete zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov. Nepotrebujete platiť desiatky až stovky eur ročne za určité poistenie alebo pripoistenia, ak si rovnakú ochranu viete bez problémov zabezpečiť z vlastných úspor na to určených (viac v 4. kroku). Existuje niekoľko druhov poistenia, ale na zabezpečenie sa aj pred tými najväčšími (ne)očakávanými udalosťami, vám úplne stačí využívať tieto druhy:

Životné poistenie

Jeho cieľom je ekonomicky zabezpečiť vás (ako najdôležitejší zdroj príjmu) a vašu rodinu v prípade tých najväčších negatívnych udalostí, ako napr. úraz, vážna choroba, invalidita alebo smrť. Na trhu existuje niekoľko typov životného poistenia, ale na tento účel vám odporúčam využívať rizikové životné poistenie.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie domu alebo bytu sa vzťahuje na domy, byty, dokonca rozostavané stavby a kryje škody, ktoré môžu vzniknúť na ich stavebných častiach v dôsledku napr. živelných udalostí. Poistenie domácnosti kryje samotné vybavenie domu alebo bytu ako napr. nábytok, cennosti, elektroniku atď. 

Poistenie motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie ochráni váš rodinný rozpočet len pred výdavkami na opravou druhého motorového vozidla, ak škoda vznikla vašim zavinením. Na opravu vášho auta slúži havarijne poistenie. Okrem havárie, toto poistenie kryje aj krádež alebo lúpež vášho auta, škody vzniknuté v dôsledku živelných udalostí, vandalizmu a iné škody.    

POTREBUJETE POMOC S VÝBEROM A NASTAVENÍM SPRÁVNEHO POISTENIA?
2. KROK

Základná finančná rezerva

Samotné poistenie vás ochráni pred najväčšími (ne)očakávanými udalosťami, no nie však pred všetkými. Domáce spotrebiče, auto a elektronika sa pokazia, len čo skončila záručná doba, partnerky otehotnejú práve v dobe, keď partnera prepustili z práce. Určite viete, o čom rozprávam. Finančná rezerva (základná + plnohodnotná) je určená práve pre tie (ne)očakávané negatívne udalosti, ktoré sa jednak nedajú kryť poistením alebo to nie je vhodné z dôvodu hospodárnosti.

V tomto kroku je vašim cieľom čo najrýchlejšie našetriť sumu 5001000 eur (v závislosti od vášho príjmu) a mať ju bezpečne uloženú v hotovosti. Hlavný dôvod, prečo odporúčam vytvoriť si najprv základnú finančnú rezervu, je jednoduchý. Ak máte nejaké dlhy, je nelogické a nehospodárne si šetriť na plnohodnotnú finančnú rezervu vo výške minimálne 6-násobku mesačných výdavkov na 2 – 3% úroku (čo v niektorých prípadoch môže trvať aj rok), keď splácate spotrebné úvery s úrokom medzi 5 – 11%. Najdôležitejšie je zastaviť cyklus zadlžovania sa a to tým, že si našetríte aspoň 500 eur v hotovosti, ktoré budete môcť použiť v prípade (ne)očakávaných udalostí. Je jasné, že táto suma nie je zárukou života bez problémov a nebude postačovať na pokrytie všetkých negatívnych finančných udalostí, ktoré môžu v živote nastať, ale pokryje aspoň tie malé, pokiaľ najprv splatíte dlhy a doplníte si základnú finančnú rezervu na plnohodnotnú finančnú rezervu.

Ďalší dôvod, prečo mať základnú finančnú rezervu v hotovosti je, že cash is still king. (hotovosť je stále kráľom). Niekedy sa môže stať, že aj technika zlyhá a ak práve vtedy budete riešiť (ne)očakávanú udalosť, budete radi, že ju máte. 

POTREBUJETE POMOC S VÝBEROM SPRÁVNEHO PRODUKTU NA ŠETRENIE?
3. KROK

Splatenie všetkých dlhov

V prípade, ak nemáte žiadne dlhy, môžete tento krok preskočiť. Pre vás ostatných je tento krok príležitosť, ako sa zbaviť všetkých dlhov pomocou jednoduchej a veľmi účinnej metódy, ktorú som sa naučil od Dave Ramseyho.

Efekt snehovej gule

Vytvorte si zoznam vašich dlhov a zoraďte ich podľa výšky dlžnej sumy v poradí od najmenšieho až po najväčší bez ohľadu na úrok a jeho výšku. V prípade, ak je výška dlžnej sumy u dvoch alebo viacerých dlhov rovnaká, prednosť bude mať dlh s vyšším úrokom.

Každý mesiac aj naďalej splácajte minimálnu splátku na všetkých vašich dlhoch. Ak máte k dispozícii vo vašom rozpočte nejaké extra peniaze (nie však vašu základnú finančnú rezervu), použite ich na rýchlejšie splatenie vášho najmenšieho dlhu. Len čo ho splatíte, použite jeho mesačnú splátku na rýchlejšie splatenie v poradí druhého najmenšieho dlhu. A takto pokračujte ďalej, pokiaľ nesplatíte všetky dlhy z vášho zoznamu. Každým splateným dlhom vaša snehová guľa rastie, až sa z nej stane lavína.

Tým, že začnete splácať najmenšie dlhy ako prvé, rýchlejšie získate prvé pozitívne výsledky, ktoré vám zabezpečia potrebné extra peniaze v rozpočte a motiváciu trúfnuť si aj na tie najväčšie.

POTREBUJETE POMOC S RIEŠENÍM VAŠICH DLHOV?
4. KROK

Plnohodnotná finančná rezerva

Základná finančná rezerva, ktorú už máte odloženú, však nebude postačovať na pokrytie všetkých negatívnych finančných udalostí, ktoré môžu vo vašom živote nastať. Tento krok je o doplnení vašej základnej finančnej rezervy na plnohodnotnú finančnú rezervu. Spočítajte si vaše priemerné nevyhnutné mesačné výdavky. Jedlo, splátka hypotéky, poistenie, výdavky na energie, cestovné náklady atď. Zahrňte tam len tie veci, bez ktorý reálne nemôžete existovať. Výslednú sumu vynásobte minimálne šiestimi a potom od nej odpočítajte 500 eur, ktoré už máte odložené ako základnú finančnú rezervu. Ak sa však chcete cítiť naozaj sebaisto, doplnte ju až na 12-násobok vašich mesačných výdavkov. V takom prípade môžete zrušiť aj niektoré "menej dôležité" pripoistenia (predtým sa však poraďte s vašim finančným sprostredkovateľom) a ušetriť tak desiatky až stovky eur ročne, ktoré môžete využiť aj lepšie. Vašou jedinou starosťou zostane, ako naložiť s takto ušetrenými peniazmi. 

Peniaze musia byť likvidné

Inými slovami, vaša finančná rezerva musí byť v čase krízy ľahko dostupná, bez žiadnych poplatkov, kapitálových strát alebo pokút za predčasný výber. To však znamená, že nebude zarábať vysoké výnosy. Finančná rezerva nie je investícia, ale slúži ako vankúš medzi vami a životom. Ideálny stav je, ak sa každý rok zhodnotí aspoň o mieru inflácie.

Finančnú rezervu majte oddelenú

Finančné prostriedky, ktoré tvoria rezervu, by sa nemali miešať s inými peniazmi, ktoré máte na účte a s ktorými nakladáte počas mesiaca. Takto vás to nebude mýliť a možno menej pokúšať ich minúť. Môžete na to použiť sporiace účty alebo fondy peňažného trhu.

POTREBUJETE POMOC S VÝBEROM SPRÁVNEHO PRODUKTU NA ŠETRENIE?

Dokončenie celého finančného plánu prinesie do vášho života pevné finančné základy, na ktorých môžete neskôr stavať a nevídaný vnútorný pokoj. Už sa nikdy nebude musieť báť (ne)očakávaných udalostí, pretože budete na ne pripravený. Nečakaná strata zamestnania, úraz alebo veľký účet za opravu auta? Žiaden stres. To, čo býval predtým horor, bude len malá vráska na vašom čele. 

Čo hovoria niektorí klienti?

Od Stanislava Elberta som potrebovala pomoc pri zabezpečení sa pred neočakávanými udalosťami. S jeho radami som bola spokojná a vďaka nim som ušetrila viac než 600€ na nezmyselných poplatkoch. Cením si výbornú komunikáciu, trpezlivosť pri vysvetľovaní a hlavne ľudský prístup. Ak hľadáte finančného poradcu, ktorému naozaj záleží na tom, aby ste dosiahli svoje finančné ciele, tak Stano patrí medzi nich.

MONIKA VASILOVÁBRATISLAVA

Niekoľko možností ako ihneď začať

Niekoľko možností ako ihneď začať

Finančný plánovač

Finančný plánovač

Aj ten najlepší finančný plán zlyhá, pokiaľ sa nedodržiava. Finner je finančný plánovač, ktorý vám pomôže zaviesť tento plán do vášho života a zabezpečiť tak seba a svoju rodinu pred (ne)očakávanými udalosťami, oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Spolupráca

Prevediem vás celým procesom zabezpečenia pred (ne)očakávanými udalosťami, prispôsobím plán na vaše potreby a finančnú situáciu, zabezpečím výber a sprostredkovanie správnych finančných produktov a ich správne nastavenie.