07.

Finančná rezerva vás udrží nad hladinou

Život je ako plávanie v mori. Môžete si určiť ľubovoľný smer a rýchlosť, ktorou budete plávať. Pokiaľ si však nedáte pozor alebo preceníte svoje možnosti, môže sa to skončiť katastrofou. Správne vytvorená finančná rezerva vám poslúži ako nafukovacie koleso. V prípade (ne)očakávaných udalostí vás udrží nad hladinou a zabráni vám utopiť sa v mori dlhov.

Prečo si vytvoriť finančnú rezervu?

Väčšina klientov, s ktorými spolupracujem, nemali na začiatku našej spolupráce vytvorenú žiadnu finančnú rezervu. Viacerí to odôvodnili tým, že ju nepotrebujú, keďže sú krytí prostredníctvom poistenia. Ak ste náhodou ako oni, nedajte sa zlákať falošným pocitom istoty. Mať správne zvolené a aj správne nastavené poistenie je dobrý začiatok, ale na komplexnú ochranu pred (ne)očakávanými udalosťami to nestačí. Tu sú dva dôvody prečo:

  1. Samotné poistenie vás dokáže ochrániť pred najväčšími (ne)očakávanými udalosťami (pokiaľ je správne zvolené a správne nastavené), no nie pred všetkými. Počuli ste už o Murphyho zákonoch? Jeden z nich hovorí: “Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí”. Napríklad, domáce spotrebiče, auto a elektronika sa začnú kaziť, len čo im skončí záručná doba, partnera alebo partnerku prepustia z práce práve v dobe, keď musíte začať splácať úver na bývanie. Otázka nie je, či sa niečo stane, ale kedy sa to stane.
  2. Pri postení by malo platiť jedno veľmi dôležité pravidlo, na ktoré ľudia často zabúdajú. Poistenie by malo slúžiť na ochranu života a majetku len dovtedy, pokiaľ ich ochranu neviete alebo nechcete zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov. Nepotrebujete platiť desiatky až stovky eur ročne za určité poistenie alebo pripoistenia, ak si rovnakú ochranu viete bez problémov zabezpečiť z vlastných úspor na to určených. Takto ušetrené peniaze môžete použiť aj na lepší účel, ako platiť poisťovni za niečo, čo nemusí nikdy nastať.

Ako si vytvoriť finančnú rezervu?

Na najbližších riadkoch nájdete jednoduchý 3-krokový návod, ktorý používajú moji klienti a vďaka ktorému si ju aj reálne vytvorili.

1.Musíte si to stanoviť ako cieľ

Stanovenie cieľa je alfou a omegou akéhokoľvek úspechu. Stanovenie cieľa inými slovami znamená, že musíte vedieť, aký finančný výsledok chcete dosiahnuť, dokedy ho chcete dosiahnuť a prečo ho chcete dosiahnuť.

Aký finančný výsledok chcete dosiahnuť?

Ak je vaša odpoveď “našetriť si finančnú rezervu”, je to dobrý začiatok, ale na jeho dosiahnutie to však nestačí. Finančnú rezervu musíte vedieť kvantifikovať. To znamená, že ju ešte musíte vedieť vyjadriť v peniazoch. Jej výška je však individuálna a záleží len od vašich výdavkov a životných potrieb.

Svojim klientom odporúčam, aby si vytvorili finančnú rezervu vo výške minimálne 6-násobku mesačných výdavkov. Ak sa chcete cítiť naozaj sebaisto, vytvorte si ju až vo výške 12-násobku mesačných výdavkov. Spočítajte si vaše nevyhnutné priemerné mesačné výdavky – jedlo, splátka hypotéky, nájom, poistenie, výdavky na energie, cestovné náklady atď. Zahrňte tam len tie veci, bez ktorých reálne nemôžete existovať. Výslednú sumu vynásobte minimálne šiestimi, poprípade dvanástimi.

Prečo ho chcete dosiahnuť?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nedosiahnu stanovené finančné ciele je, že nevedia, prečo ich chcú dosiahnuť a nie sú preto ochotní zmeniť určité zabehnuté návyky alebo robiť určité kompromisy. Vaše “prečo” si chcete vytvoriť finančnú rezervu, bude váš “vnútorný motivátor“. Neustále vás bude poháňať dopredu a pomáhať vám prekonávať prekážky pri jeho dosahovaní.

Niekoho motivuje strach, nadobudnutý status alebo uznanie druhých. Iných môže motivovať ušetrenie určitej sumy peňazí alebo mať pokoj v duši. Všetci sme jedineční a preto aj vaše „prečo“ by malo byť jedinečné. Vôbec nezáleží na tom, čo je vaše „prečo“. Dôležité je, aby bolo dostatočné jasné, silné a pomáhalo vám prekonávať všetky prekážky pri dosahovaní stanoveného finančného cieľa. Viac si o tom povieme v 3. kroku.

Dokedy ho chcete dosiahnuť?

Stanovenie finálneho dátumu na dosiahnutie finančného cieľa je nevyhnutné pre správnu tvorbu finančného plánu. Napríklad, na nasporenie finančnej rezervy vo výške 3600€ za 10 mesiacov sa použije iný plán ako v prípade, ak by ste chceli dosiahnuť totožný cieľ za polovičnú dobu. Aj v tomto prípade zohráva vaše “prečo” dôležitú úlohu.

Podrobnejšie informácie o finančnom cieli a jeho správnom stanovení nájdete tu.

2.Musíte používať správny finančný plán na jeho dosiahnutie

Niektoré finančné ciele sa na prvý pohľad môžu zdať až príliš veľké alebo vzdialené a môžu pôsobiť demotivujúco. Viete, ako zjesť obrovského slona? Tak, že si ho rozdelíte na menšie, stráviteľné kúsky. Rovnako to platí aj pri tvorbe finančného plánu. Každý jeden finančný cieľ, nech je akokoľvek veľký, sa vždy dá rozdeliť na jednotlivé menšie časti alebo kroky, ktorých splnenie vedie k jeho dosiahnutiu.

Na vytvorenie finančnej rezervy vám úplne postačuje jednoduchý finančný plán, na ktorého tvorbu potrebujete len matematiku zo základnej školy. Celkovú sumu finančnej rezervy vydeľte počtom mesiacov, dokedy ju chcete nasporiť a získate tak sumu (menší finančný cieľ), ktorú si musíte mesačne odložiť, aby ste dosiahli stanovený “hlavný” finančný cieľ. Nie je to kvantová fyzika.

V prípade, ak splácate spotrebný úver a nemáte ešte vytvorenú žiadnu finančnú rezervu, jej tvorbu vám odporúčam v dvoch krokoch:

1.Základná finančná rezerva

Prvým krokom je tvorba základnej finančnej rezervy vo výške 500 – 1000 eur. Je nelogické a hlavne neekonomické šetriť si na plnohodnotnú finančnú rezervu vo výške minimálne 6-násobku vašich mesačných výdavkov na 2 – 3% úroku (čo v niektorých prípadoch môže trvať aj viac než rok), keď splácate spotrebný úver s úrokom medzi 6 – 11%. Najdôležitejšie je zastaviť cyklus zadlžovania sa a to tým, že si našetríte aspoň 500 – 1000 eur v hotovosti, ktoré budete môcť použiť v prípade (ne)očakávaných udalostí.

Je jasné, že táto suma nie je zárukou života bez problémov a nebude postačovať na pokrytie všetkých negatívnych finančných udalostí, ktoré môžu v živote nastať, ale pokryje aspoň tie menšie, pokiaľ najprv splatíte svoje dlhy a doplníte si základnú finančnú rezervu na plnohodnotnú finančnú rezervu.

2.Plnohodnotná finančná rezerva

Druhý krok je o doplnení vašej základnej finančnej rezervy na plnohodnotnú finančnú rezervu vo výške minimálne 6-násobku vašich mesačných výdavkov. Nezabudnite od nej odpočítať sumu vašej základnej finančnej rezervy, ktorú už máte odloženú v hotovosti. Ako som už povedal, ak sa chcete cítiť naozaj sebaisto, doplňte ju až na 12-násobok vašich mesačných výdavkov.

Viac o tvorbe správnych finančných plánov sa dozviete tu.

3.Zaviesť daný plán do vášho života a dodržať ho

Už máte stanovený finančný cieľ a aj finančný plán na jeho dosiahnutie. Avšak aj ten najlepší finančný plán zlyhá, pokiaľ sa nedodržiava. Najlepší nástroj, ako zaviesť finančný plán do vášho bežného života, je rodinný rozpočet.

Bohužiaľ, rodinný rozpočet má zlú povesť, ktorá je však len výsledkom jeho nepochopenia. Jeho podstatou je naplánovanie si, na čo miniete vaše peniaze ešte predtým, ako ich reálne miniete. Používať rodinný rozpočet neznamená, že budete míňať menej. Znamená to, že budete míňať správne, na základe vašich stanovených finančných cieľov a priorít.

Napríklad, ak je vašim finančným cieľom si vytvoriť finančnú rezervu vo výške 3600 eur za dvanásť mesiacov, tak najjednoduchší finančný plán na jeho dosiahnutie je odložiť si každý mesiac sumu 300 eur. Rodinný rozpočet vám umožní zaviesť tento finančný plán do vášho života a to tým spôsobom, že vám pomôže si naplánovať všetky vaše ďalšie mesačné výdavky tak, aby ste si po dobu dvanástich mesiacov mohli bez výčitiek a dlhov odložiť 300 eur a dosiahnuť tak stanovený finančný cieľ.

Váš mesačný príjem však nie je neobmedzený. Ak si v rodinnom rozpočte naplánujete “nový” výdavok vo výške 300 eur na tvorbu finančnej rezervy, automaticky budete mať menej eur na ďalšie mesačné výdavky, na ktoré ste boli doteraz zvyknutý. Vzdáte sa týchto výdavkov v prospech výdavku na tvorbu finančnej rezervy? To bude závisieť predovšetkým od vášho “prečo”.

Ako som už spomenul pri stanovovaní finančného cieľa, vaše “prečo” chcete dosiahnuť určitý finančný cieľ, hrá kľúčovú úlohu práve pri jeho dosahovaní. Zažijete dni, kedy budete musieť urobiť aj bolestivé rozhodnutia, od ktorých bude závisieť, či váš finančný cieľ dosiahnete alebo nie. Rozhodnutia medzi tým, čo je jednoduché a tým, čo je (pre vás) správne. Platí, že čím je vaše „prečo“ jasnejšie a silnejšie, tým ľahšie bude vaše rozhodovanie.

Viac o tvorbe a dodržiavaní rodinného rozpočtu sa dozviete tu.

Zásady tvorby finančnej rezervy

Finančná rezerva musí byť oddelená

Finančné prostriedky, ktoré tvoria finančnú rezervu, by sa nemali miešať s inými prostriedkami, ktoré máte na účte a s ktorými nakladáte počas mesiaca. Takto vás to nebude mýliť a možno menej pokúšať ich minúť.

Finančná rezerva musí byť likvidná

Inými slovami, vaša finančná rezerva musí byť v čase krízy ľahko dostupná, bez žiadnych poplatkov, kapitálových strát alebo pokút za predčasný výber. To však znamená, že nebude zarábať vysoké výnosy. Finančná rezerva nie je investícia, ale slúži ako vankúš medzi vami a životom. Ideálny stav je, ak sa každý rok zhodnotí aspoň o mieru inflácie. Môžete na to použiť sporiace účty alebo fondy peňažného trhu.

Ako urobiť správne finančné rozhodnutie?

Finančná rezerva vám ušetrí peniaze a starosti a mala by byť súčasťou každého dobrého finančného plánu. Je určená práve pre tie (ne)očakávané negatívne udalosti, ktoré sa jednak nedajú kryť samotným poistením alebo ich krytie nie je vhodné z dôvodu hospodárnosti. Vďaka nej začnete život vnímať v úplne iných farbách a už vás nikdy nezaskočia ani také veci, ako neočakávaná strata zamestnania alebo poriadne vysoká faktúra za opravu auta. To, čo býval pred tým horor, bude len malá vráska na vašom čele.

Chcete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie? Začnite používať finančný plánovač.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach: