02.

Finančný cieľ

Akýkoľvek úspech alebo neúspech nie je nikdy náhodný a vždy je len výsledkom dodržiavania alebo nedodržania troch univerzálnych a časom overených princípov. V oblasti osobných financií je tým prvým a najdôležitejším princípom vedieť presne definovať, aký finančný výsledok chcete dosiahnuť, prečo ho chcete dosiahnuť a dokedy ho chcete dosiahnuť. Inými slovami povedané, stanoviť si finančný cieľ.

Finančný cieľ - klišé alebo nevyhnutnosť?

Možno to bude znieť ako otrepaná fráza na prednáške motivačného rečníka, ale stanovenie finančných cieľov je naozaj prvým a zároveň tým najdôležitejším predpokladom na vašej ceste za dosiahnutím finančných výsledkov, po ktorých túžite. Hovorí sa, že ak neviete kam idete, nemusí sa vám páčiť, kam prípade. A práve stanovenie finančného cieľa vám dá jasnú predstavu, kam chcete dôjsť, čo chcete vo vašom živote dosiahnuť a vyjasní vám vaše priority.

Pre lepšie pochopenie nevyhnutnosti mať stanovený finančný cieľ, si môžeme proces dosiahnutia akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, prirovnať ku procesu stavby rodinného domu.

A teraz ruku na srdce. Pustili by ste sa do stavby vášho domu bez toho, aby ste vedeli odpovedať, akú rozlohu bude mať, aký tvar, koľko poschodí, koľko izieb, aký typ strechy bude mať, do kedy má byť postavený a hlavne, prečo ho vlastne idete stavať. Samozrejme, že nie. Pretože ak neviete, aký dom idete stavať a pustite sa do samotnej stavby, jeho finálnu podobu nechávate na náhodu a s najväčšou pravdepodobnosťou si postavíte taký dom, ktorý ste nechceli. Výsledkom bude strata vášho času a peňazí.

A rovnako to platí aj pri stavbe “vášho finančného domu” resp. dosahovaní finančných výsledkov, po ktorých túžite.

5 vlastností správne stanoveného finančného cieľa

Každý správne stanovený finančný cieľ musí spĺňať určité vlastnosti, aby ho bolo možné aj reálne dosiahnuť.

Musí byť váš

Každý finančný cieľ by mal v prvom rade vyjadrovať vaše sny a túžby, ktoré chcete dosiahnuť. Nie moje, ani vášho suseda a ani vašich rodičov (niektorí možno viete o čom hovorím). Je to predsa váš život. To, že napr. vaši známi majú finančný cieľ šetriť si na dôchodok neznamená, že to musí byť aj váš finančný cieľ. To je ich život a ich priority.

Je vašim finančným cieľom našetriť si na cestu okolo sveta? V poriadku, pretože je to váš život a vaše priority. Neexistuje dobrý a zlý cieľ (pokiaľ medzi vašimi cieľmi nie je páchať trestnú činnosť). Dôležité je, aby bol váš.

Musí byť špecifický

To znamená, že váš finančný cieľ musí vyjadrovať konkrétny, špecifický výsledok, ku ktorému sa chcete dopracovať. Vyhnite sa všeobecným cieľom ako napr. našetriť viac peňazí. Koľko je to viac peňazí? Nešpecifické ciele prinášajú nejednoznačné výsledky, pretože neviete, či ste ich aj reálne dosiahli. Musíte ich vedieť definovať slovami tak, že každý pochopí, aký výsledok chcete dosiahnuť a bude vedieť povedať, či ste daný výsledok aj reálne dosiahli.

Príklad špecifického finančného cieľa je napr. našetriť sumu 1000 eur.

Musí byť merateľný

Každý jeden finančný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, musíte vedieť kvantifikovať. V našich podmienkach to znamená, že musí byť vyjadriteľný v peniazoch. Vo svojej podstate je 99% cieľov zároveň aj finančnými cieľmi, pretože na ich dosiahnutie sú potrebné peniaze. Ak si vezmeme príklad finančného cieľa našetriť sumu 1000 eur, tento cieľ je už vo svojej podstate merateľný, pretože je od začiatku vyjadrený v peniazoch. Ale čo ak jedným z vašich finančných cieľov bude kúpa nového auta určitej značky? Takto formulovaný cieľ bude síce špecifický, ale nepovie vám, akú sumu budete potrebovať na jeho kúpu. V takomto prípade musíte vedieť vyjadriť daný cieľ aj v peniazoch.

Vedieť konkrétnu sumu nie je len základným predpokladom pri tvorbe finančného plánu, ale taktiež slúži ako referenčná hodnota (benchmark), s ktorou budete porovnávať a vyhodnocovať váš progres.

Musí byť časovo ohraničený

Určenie najneskoršieho dátumu, do ktorého chcete dosiahnuť stanovený finančný cieľ, je nevyhnutné pre správnu tvorbu finančného plánu. Na dosiahnutie určitého finančného cieľa napr. za desať rokov sa použije úplne iná stratégia ako v prípade, ak by ste chceli dosiahnuť totožný cieľ za polovičnú dobu.

Príklad časovo ohraničeného finančného cieľa je napr. našetriť sumu 1000 eur do 31.12.2019.

Musí byť reálny

Reálnosť finančného cieľa súvisí predovšetkým s časovým úsekom, do kedy ho chcete dosiahnuť. Napríklad, ak žijete sami, zarábate mesačne v čistom 500 eur a vašim finančným cieľom je našetriť sumu 1000 eur za dva mesiace, matematicky to síce vychádza (čísla predsa neklamú), ale len za predpokladu, že tých 500 eur nepoužijete na iné výdavky, čo je pravdepodobne nereálne. Papier znesie veľa a mnoho ľudí si eufórii stanoví nerealistický cieľ, ktorý potom nedosiahnu a výsledkom je len sklamanie. Preto je veľmi dôležité úprimne zhodnotiť vašu aktuálnu finančnú situáciu a možnosti. To však neznamená, že by ste si nemali dávať odvážne ciele, len musia byť aspoň trošku reálne. Nezabudnite, aj s nižším príjmom sa dá zahrať veľké divadlo. Akurát to trvá trošku dlhšie.

Príklad realistického cieľa je v tomto prípade napr. našetriť si sumu 1000 eur za desať mesiacov.

Ako si stanoviť finančné ciele?

Všetko, čo k tomu potrebujete je pero, papier a odpovedať na štyri otázky. Ak chcete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, finančný plánovač si môžete objednať tu.

Aké finančné ciele chcete dosiahnuť?

Napíšte si všetky odpovede, ktoré vám napadnú. Vôbec nezáleží na tom, či sú vaše ciele malé alebo veľké a nesnažte sa hneď riešiť, ako ich splníte. Dôležité je byť k sebe maximálne úprimný a napísať si to, po čom reálne túžite, čo chcete dosiahnuť a nehanbiť sa za to. Je vaším finančným cieľom našetriť si peniaze na predčasné splatenie hypotéky? Výborne. Chcete si radšej našetriť na špeciálne športové pomôcky za 3000€, ktoré využijete raz do roka? Žiaden problém. Alebo chcete oboje? Vy ste tu boss. Je to predsa váš život, vaše ciele a vaše priority. Nezabudnite, že vaše ciele musia byť špecifické a následne kvantifikované.

Ak momentálne neviete odpovedať na túto otázku, tak nie ste iný ako väčšina ľudí. 99% klientov, s ktorými spolupracujem, na začiatku našej spolupráce taktiež odpovedalo „neviem“. Aby som bol úprimný, je to ťažká otázka. Problém nie je v jej pochopení, ale v samotných odpovediach. Čo ak si vyberiete zle?

Dobrou správou je, že v tomto prípade neexistuje správna a ani nesprávna odpoveď, len vaša. Pretože je to váš život a vaše priority. A mimochodom, vaše odpovede môžete kedykoľvek zmeniť. Tak ako sa menia vaše priority, menia sa aj vaše ciele.

Ktorý je váš najdôležitejší finančný cieľ?

Keď už máte napísané vaše finančné ciele, pozrite sa na váš zoznam a vyberte si jeden, ktorý je pre vás najdôležitejší a zvýraznite si ho. Ktorý to však bude, závisí len od vašich priorít. Hlavný dôvod, prečo si vybrať len jeden najdôležitejší finančný cieľ, je sústredenie. Staré príslovie hovorí: „Človek, ktorý naháňa dvoch králikov, nechytí ani jedného.“ Viaceré štúdie produktivity dokázali, že sústredenie sa len na jeden cieľ v danej chvíli má za následok, že ho dosiahnete oveľa rýchlejšie. V prípade finančných cieľov to platí dokonca dvojnásobne.

To, že si vyberiete len jeden najdôležitejší finančný cieľ však neznamená, že nemôžete mať súčasne aj ďalšie finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Avšak najdôležitejší cieľ môže byť vždy len jeden, na ktorého splnenie sa budete primárne sústrediť. Ak si nie ste istý, čo je váš najdôležitejší finančný cieľ, spravidla je to ten, ktorý bude mať na váš život najväčší pozitívny dopad.

Prečo ho chcete dosiahnuť?

Odpoveď na otázku, prečo chcete dosiahnuť určitý finančný cieľ, je rovnako dôležitá ako odpoveď na otázku, aký finančný cieľ chcete dosiahnuť. Vaše “prečo” chcete dosiahnuť určitý finančný cieľ, je váš “vnútorný motivátor“. Neustále vás bude poháňať dopredu a pomáhať vám prekonávať prekážky pri jeho dosahovaní. So 100% istotou vám viem povedať, že tieto prekážky prídu. Zažijete dni, kedy budete musieť urobiť aj bolestivé rozhodnutia, od ktorých bude závisieť, či váš finančný cieľ dosiahnete alebo nie. Rozhodnutia medzi tým, čo je jednoduché a tým, čo je (pre vás) správne. Platí, že čím je vaše „prečo“ jasnejšie a silnejšie, tým ľahšie bude vaše rozhodovanie.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia nedosiahnu stanovené finančné ciele je, že buď nevedia, prečo ich chcú dosiahnuť alebo ich „prečo“ nie je dostatočne silné, po určitom čase stratia motiváciu a pri najbližšej prekážke sa vzdajú.

Dokedy ho chcete dosiahnuť?

Keď už viete, čo je váš najdôležitejší finančný a prečo ho chcete dosiahnuť, musíte si stanoviť deadline, dokedy ho chcete dosiahnuť. Ako som už spomenul vyššie, stanovenie finálneho dátumu na dosiahnutie finančného cieľa je nevyhnutné pre správnu tvorbu finančného plánu. Na dosiahnutie určitého finančného cieľa napr. za desať rokov sa použije úplne iná stratégia, ako v prípade, ak by ste chceli dosiahnuť totožný cieľ za polovičnú dobu.

Zo psychologického hľadiska stanovenie konkrétneho dátumu vytvára pocit naliehavosti, ktorý zabraňuje odkladaniu dôležitých činnosti smerujúcich k dosiahnutiu stanoveného cieľa na neskôr.

Nezabudnite, že stanovenie termínu, dokedy chcete určitý finančný cieľ dosiahnuť, úzko súvisí aj s reálnosťou jeho dosiahnutia.

Ako urobiť správne finančné rozhodnutie?

Finančný cieľ a jeho správne stanovenie je prvým a zároveň tým najdôležitejším predpokladom dosiahnutia akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite. V ďalšom vydaní Finner magazínu sa budem venovať dôležitosti finančného plánu a jeho správnej tvorbe.

Chcete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie? Začnite používať finančný plánovač.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach: