04.

Rodinný rozpočet

Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, závisí len od dodržania troch princípov. Prvým princípom je si správne stanoviť finančný cieľ. Druhým princípom je používať správny finančný plán na jeho dosiahnutie. Avšak aj ten najlepší finančný plán zlyhá, pokiaľ sa nedodržiava. Preto tým tretím princípom je zaviesť daný finančný plán do vášho života a dodržať ho. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je používať rodinný rozpočet.

Rodinný rozpočet má (neoprávnene) zlú povesť

Väčšina ľudí vníma rodinný rozpočet ako niečo negatívne. Viacerí si ho spájajú s obmedzovaním výdavkov na zábavu, so zlou finančnou situáciou alebo až s chorobnou nutnosťou šetriť. To sú však len mýty, ktoré sú výsledkom jeho nepochopenia alebo nesprávneho používania a nemali by ste im venovať žiadnu pozornosť.

Podstatou rodinného rozpočtu je naplánovanie si, na čo miniete vaše peniaze ešte predtým, ako ich reálne miniete. Používať rodinný rozpočet neznamená, že budete míňať menej. Znamená to, že budete míňať správne, na základe vašich finančných cieľov a priorít. Neexistujú správne alebo nesprávne finančné ciele. Existujú len tie vaše.

Napríklad, je jedným z vašich finančných cieľov si za tri mesiace našetriť sumu 300€ na víkendový pobyt v Tatrách? Výborne! Najjednoduchší finančný plán na jeho dosiahnutie je, odložiť si každý mesiac sumu 100 eur. A rodinný rozpočet vám pomôže zaviesť tento finančný plán do vášho života a dodržať ho. A to tým spôsobom, že vám pomôže si naplánovať všetky vaše ďalšie mesačné výdavky tak, aby ste si po dobu troch mesiacov mohli bez výčitiek a dlhov odložiť sto eur a dosiahnuť tak stanovený finančný cieľ.

Pravidlá tvorby rodinného rozpočtu

Tajomstvo úspechu tvorby a efektívneho používania rodinného rozpočtu je založené na dodržiavaní troch jednoduchých pravidiel.

Každé euro musí mať svoj účel

Toto je prvé a najdôležitejšie pravidlo. Zvyšné dve pravidlá sú od neho len odvodené a rozširujú ho. Stalo sa vám niekedy, že ste si neboli istý, či budete mať dostatok peňazí na zaplatenie všetkých vašich účtov alebo ste nevedeli, kde ste minuli vaše peniaze? Mne áno. A práve toto pravidlo rieši tieto problémy.

Zmyslom tohto pravidla je, že každé jedno euro (nie väčšina alebo skoro každé euro) z vašej výplaty musí mať jasne stanovený účel, ako ho v daný mesiac miniete ešte predtým, ako ho reálne miniete. Toto pravidlo najlepšie vyjadruje podstatu rodinného rozpočtu, ktorou je prioritizácia.

Vždy keď určitej sume eur priradíte účel, v podstate odpovedáte na otázku: Čo chcete, aby pre vás tieto peniaze v daný mesiac urobili? Váš mesačný však príjem nie je neobmedzený. Ak určitej sume eur priradíte účel A, automaticky budete mať menej eur pre účely B, C, D atď. Tento fakt vás bude nútiť rozhodnúť sa, ktoré výdavky sú pre vás v daný mesiac najdôležitejšie a taktiež zabezpečí, že budete plánovať len tie výdavky, na ktoré máte reálne peniaze. Rozdiel medzi vašim príjmom a plánovanými výdavkami sa vždy musí rovnať nule.

Dodržiavaním tohto pravidla sa oslobodíte od zbytočného stresu, pretože budete presne vedieť, ako použijete vaše peniaze a či ich bude dostatok na zaplatenie všetkých výdavkov. Okrem toho si začnete užívať slobodu, pretože už si nebudete musieť spytovať vaše svedomie, či si niečo môžete kúpiť, keďže v rodinnom rozpočte si sami určujete, na aký účel miniete vaše peniaze.

Myslite na budúcnosť, konajte v prítomnosti

Každý mesiac je iný, pretože každý mesiac má svoje špecifické výdavky. Napríklad, v jeden mesiac môžete mať „ruku hore“ a v ďalší „triete biedu“, pretože ste okrem štandardných výdavkov zaplatili aj ročné poistenie za havarijnú poistku vo výške 600 eur. Liekom na takúto “finančnú horskú dráhu” je pri tvorbe rodinného rozpočtu dodržať druhé pravidlo. Jeho podstatou je rozdeliť si väčšie, nepravidelné výdavky na menšie, pravidelné výdavky.

Predstavte si, že je január a vy už teraz viete, že v decembri vás okrem výdavkov na Vianoce (čo je kategória sa o sebe) čaká aj splátka vašej poistky vo výške 600 eur. Nie je menej bolestivé, si každý mesiac radšej odložiť 50 eur (priradiť im účel na poistku), ako naraz v decembri zaplatiť 600 eur a nedajbože začínať nový rok v mínuse?

Dodržiavaním tohto pravidla rýchlo zistíte, že čím viac ste pripravený na väčšie, nepravidelné výdavky, tým menej stresu budete zažívať. Viete, že vás v blízkej budúcnosti čaká vysoký výdavok? S týmto pravidlom to nebude žiadna panika, žiaden debet, žiaden problém.

Zvládanie väčších, nevyhnutných výdavkov však nie je jediným benefitom dodržiavania druhého pravidla. Vedeli ste, že aj s malým príjmom viete zahrať veľké divadlo? Stačí ak viete, ako hrať.

Predstavte si, že vašim tajným finančným cieľom je ísť na letnú dovolenku v hodnote 2000 eur. Druhé pravidlo vám dáva aj jednoduchý a nepriestrelný návod, ako dosiahnuť takýto finančný cieľ. Sumu 2000 eur si matematicky rozdeľte na jednotlivé, menšie sumy a každý mesiac im prideľte účel (prvé pravidlo). Len čo príde to “správne” leto, vašim jediným problémom bude, vybrať si kam pôjdete.

Zmena priorít sa rovná zmene rozpočtu

Počuli ste už frázu, že plány sa plánujú a život sa žije? Niekedy sa stane, že aj ten najlepšie naplánovaný rodinný rozpočet neráta s určitými, nepredvídateľnými okolnosťami.

Predstavte si, že váš najlepší priateľ, ktorého ste roky nevideli, je v týchto dňoch na Slovensku a navrhne vám spoločný výlet. Problém je, že ste s tým vôbec nerátali a v rozpočte ste si na to nevyčlenili peniaze. V podstate máte dve možnosti. Prvou možnosťou je povedať „nie“ výletu, pretože ste si naplánovali výdavky, ktorých sa jednoducho nechcete vzdať. Druhou možnosťou je vzdať sa niektorých plánovaných výdavkov alebo ich častí v prospech spoločného výletu. Obe možnosti sú v zásade správne, pretože vaše rozhodnutie závisí len od vašich finančných cieľov a priorít.

Rodinný rozpočet odzrkadľuje vaše finančné ciele a priority. A ak sa zmenia, mal by sa zmeniť aj váš rodinný rozpočet. Kvalita rodinného rozpočtu nespočíva v tom, ako presne dokážete naplánovať jednotlivé výdavky. Ale v tom, ako na ne dokážete reagovať a nezísť pri tom z vašej cesty za dosiahnutím finančných výsledkov, po ktorých túžite.

Ako si vytvoriť rodinný rozpočet

Tvorba a dodržiavanie rodinného rozpočtu je zručnosť, ktorú je potrebné sa naučiť. Budem k vám úprimný. S najväčšou pravdepodobnosťou váš prvý rodinný rozpočet nedopadne podľa vašich predstáv. To je však v poriadku, pretože máločo sa dokonale podarí hneď na prvý krát. Môj prvý rodinný rozpočet skončil úplnou katastrofou. Dôležité je sa z toho poučiť a nevzdávať to. Čím častejšie ho budete robiť, tým lepší v tom budete. Približne po troch mesiacoch v tom budete ako doma a budete si naplno užívať všetky výhody jeho používania.

1.Napíšte si váš príjem

Len čo vám príde výplata, zoberte si pero a papier a do horného rohu si napíšte váš čistý mesačný príjem. Ak ste ženatý alebo vydatá, započítajte tam aj príjem manžela alebo manželky. Taktiež tu zarátajte aj iné príjmy ako sú napr. príjmy z podnikania, druhej práce, brigády, dávok, odmien alebo akýkoľvek iný zdroj vašich príjmov.

2.Rozdeľuj a panuj

Keď už viete, s akou sumou eur môžete tento mesiac počítať, je čas si naplánovať vaše jednotlivé výdavky. Inými slovami povedané, začnite vašim eurám dávať účel, ako ich miniete (uplatnenie 1. pravidla). Nezabudnite, ak určitej sume eur priradíte účel A, automaticky budete mať menej eur pre účely B, C, D atď. Všetko je to o prioritizácii. Klientom vždy odporúčam začať s povinnými a nevyhnutnými výdavkami, bez ktorých jednoducho nemôžete existovať. Tie vždy závisia od konkrétnej osoby, ale vo všeobecnosti medzi ne môžeme zaradiť výdavky na jedlo, nájom, voda, elektrina, pohonné hmoty, rôzne povinné platby, ako splátka hypotéky, dane a iné povinné poplatky. Pre niekoho to môžu byť aj lieky, bez ktorých by nemohol žiť.

Taktiež myslite aj na väčšie, nepravidelné výdavky, ktoré vás budú čakať v budúcnosti a pripravte sa na ne (uplatnenie 2. pravidla). A len čo prídu, jednoducho ich zaplatíte. Bez paniky, stresu a debetu.

Len čo sú vaše nevyhnutné a povinné výdavky naplánované, začnite myslieť na vaše finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť a výdavky, ktoré súvisia so životným štýlom, ktorý chcete žiť. Pre niekoho to môže byť sporenie na dôchodok a predčasné splatenie hypotéky. Pre iného to môže znamenať sporenie na kúpu nového auta, luxusných výrobkov alebo cestovanie. Vždy to závisí len a len od vašich finančných cieľov a priorít.

3.Príjem - výdavky sa musí = 0

Nezabudnite, že rozdiel medzi vašim príjmom a naplánovanými výdavkami sa vždy musí rovnať nule. Ak ste náhodou v pluse alebo mínuse, skontrolujte, či ste to spočítali správne. Ak áno, tak upravte vaše výdavky tak, aby bol rozdiel medzi príjmom a výdavkami rovný nule. Ktoré to však budú, závisí len od vašich finančných cieľov a priorít.

4.Nový mesiac, nový rozpočet

Každý mesiac je iný a preto bude mať každý mesiac aj iné výdavky. V decembri budete pravdepodobne plánovať úplne iné výdavky, ako napríklad v apríli. Nesnažte sa mať jeden univerzálny rozpočet. Nebude to fungovať. Len čo vám príde výplata na váš bankový účet, vždy si vytvorte rodinný rozpočet, ktorý bude reflektovať aktuálne mesačné výdavky.

Ako dodržať rodinný rozpočet

Tvorba rodinného rozpočtu bola tá jednoduchšia časť. Náročnejšia časť je jeho dodržiavanie. Dobrou správou je, že obálkový systém je na túto prácu ako stvorený.

Obálkový systém

Ide o úplne jednoduchý, ale účinný systém, ktorý vám pomôže dodržať váš rodinný rozpočet.

Vytvorte si obálku pre každú kategóriu výdavkov, okrem tých, ktoré platíte prevodom. Na bankovom účte si nechajte finančné prostriedky len na tie výdavky, ktoré platíte on-line (poistenie, hypotéka, telefón, internet…). Zvyšok peňazí si vyberte v hotovosti a vložte ich do jednotlivých obálok tak, ako ste si ich naplánovali v rodinnom rozpočte. Vždy, keď pôjdete nakupovať, vezmete si konkrétnu obálku so sebou.

Používaním obálkového systému zabránite miešaniu peňazí v jednotlivých kategóriách (čo by sa inak dialo, ak by ste ich mali všetky na bežnom účte) a keďže budete všade platiť v hotovosti, budete mať dokonalý prehľad o tom, koľko ste už minuli a koľko peňazí vám v jednotlivých obálkach (kategóriách) ešte zostáva.

Ako urobiť správne finančné rozhodnutie?

Rodinný rozpočet je ideálny nástroj, prostredníctvom ktorého dokážete do vášho života zaviesť a dodržať akýkoľvek finančný plán na dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžite. Jeho tvorba a dodržiavanie je zručnosť, ktorú je sa potrebné naučiť. Ale čim častejšie ho budete tvoriť, tým lepší v tom budete.

Chcete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie? Začnite používať finančný plánovač.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach: