06.

Šetriť si v IŽP sa nevypláca

Hoci je rizikové životné poistenie najlepším typom produktu na zabezpečenie sa pred (ne)očakávanými udalosťami, jednotlivé poisťovne na tento účel ešte stále ponúkajú aj investičné životné poistenie (IŽP). Vo väčšine prípadov IŽP prezentujú ako ideálny produkt, ktorý v sebe okrem poistnej ochrany zahŕňa aj dlhodobé sporenie na dôchodok a tvorbu finančnej rezervy.

Na prvý pohľad to znie výhodne, ale je to v skutočnosti tak?

IŽP ako dlhodobé šetrenie na dôchodok

Hlavným argumentom predajcov IŽP je, že popri poistení si budete sporiť aj na dôchodok. Vďaka demografickému vývoju v našej spoločnosti je tento argument na mieste. Otázkou však je, na koho dôchodok si budete v IŽP sporiť. Váš alebo finančného sprostredkovateľa?

Ak by existovalo „desatoro finančných hriechov“, tak medzi nimi určite nájdete aj šetrenie na dôchodok prostredníctvom IŽP. Tu je viacero dôvodov, prečo je tomu tak.

1.Poplatky

Hlavným, avšak nie jediným dôvodom sú jeho poplatky. Netreba si robiť ilúzie. Každý finančný produkt obsahuje určité poplatky, pretože patria k hlavným zdrojom príjmu jednotlivých finančných inštitúcii. Poplatky v IŽP by sme mohli rozdeliť na dve skupiny:

Poplatky na strane poisťovne

Medzi ne môžeme zaradiť počiatočné poplatky, za ktoré sa vypláca predovšetkým provízia sprostredkovateľom, náklady na reklamu a marketing, ďalej si poisťovňa strháva správne poplatky, ktoré sa používajú na udržiavanie a prevádzku poistiek, rizikové poplatky a v niektorých prípadoch aj poisťovňa zaťažuje podielové fondy tzv. „sekundárnym management fee“.

Poplatky na strane podielového fondu

V zásade tam patrí vstupný poplatok, ktorého väčšia časť ide na províziu pre sprostredkovateľa, výstupný poplatok, ktorý je spravidla nulový, poplatok za správu a depozitársky poplatok.

V prípade, ak by ste si napríklad sporili na váš dôchodok priamo v podielových fondoch a nie prostredníctvom IŽP, zaplatili by ste len poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Vyhli by ste sa tak poplatkom poisťovne, čo vo výsledku znamená o niekoľko tisíc eur viac na vašom investičnom účte.

2.Limitovaný výber fondov

V prípade investovania cez IŽP máte k dispozícii len obmedzený výber podielových fondov od určitej správcovskej spoločnosti, do ktorých môžete investovať. Spravidla ich nie je viac ako desať.

Ak by ste investovali priamo do podielových fondov, tak nie ste takto limitovaný a máte k dispozícii niekoľko stoviek fondov od rôznych správcovských spoločností, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať.

3.Flexibilita

Ďalšou nevýhodou sporenia v IŽP je jeho flexibilita v prerušení platieb poistného. Jej nedostatok sa prejaví napríklad v prípade (ne)očakávaných udalostí, na ktorých odvrátenie použijete celú alebo časť svojej finančnej rezervy.

Svojim klientom vždy radím, aby v takýchto prípadoch prerušili všetky formy krátkodobého a dlhodobého sporenia a tieto uvoľnené peňažné prostriedky použili na opätovné doplnenie finančnej rezervy na požadovanú výšku. Preto pri tvorbe finančných plánov využívam len sporiace produkty, ktoré kedykoľvek umožňujú prerušenie platby a na akúkoľvek dlhú dobu.

Aj IŽP vám za splnenia viacerých podmienok umožňuje prerušiť platenie poistného, ale štandardne len na dvanásť po sebe idúcich mesiacov. V niektorých prípadoch však ani rok nemusí stačiť, aby ste si doplnili finančnú rezervu na požadovanú výšku.

IŽP ako finančná rezerva

Ďalším často používaným argumentom pri predaji IŽP je, že samotné IŽP bude slúžiť aj ako finančná rezerva na horšie časy.

Účelom finančnej rezervy je ochrániť vás a vašu rodinu pred tými (ne)očakávanými negatívnymi udalosťami, ktoré sa jednak nedajú kryť samotným poistením alebo ich krytie v poistení nie je vhodné z dôvodu hospodárnosti. Funkčná finančná rezerva musí spĺňať dva základné atribúty:

Musí byť oddelená

Finančné prostriedky, ktoré tvoria rezervu, by sa nemali miešať s inými prostriedkami, ktoré máte na účte a s ktorými nakladáte počas mesiaca. Takto vás to nebude mýliť a možno menej pokúšať ich minúť.

IŽP tento atribút spĺňa, keďže finančné prostriedky, ktoré by potenciálne tvorili finančnú rezervu, sa nachádzajú na vašom osobitnom investičnom účte.

Musí byť likvidná

Inými slovami povedané, vaša finančná rezerva musí byť v čase krízy ľahko dostupná, bez žiadnych poplatkov, kapitálových strát alebo pokút za predčasný výber.

Tu však nastáva problém. Veľmi zjednodušene vysvetlené, vo väčšine IŽP nie je možné počas prvých dvoch rokov trvania poistenia vybrať žiadne investované peniaze a v ďalších rokoch bude ich výška ešte znížená o odkupný poplatok a poplatok za vykonanie čiastočného odkupu podľa sadzobníkov jednotlivých poisťovní. Viaceré poisťovne stanovujú aj minimálnu a maximálnu hodnotu odkupu a niektoré aj minimálny zostatok, ktorý musí po odkupe zostať na vašom investičnom účte.

Ďalším problémom je aj doba na vykonanie čiastočného odkupu. Tá opäť závisí od konkrétnej poisťovne, ale v zásade pltí, že čiastočný odkup sa zrealizuje do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. V prípade niektorých vážnych (ne)očakávaných udalosti však môže byť už neskoro.

Viac o správnej tvorbe finančnej rezervy sa dozviete tu.

Ako urobiť správne finančné rozhodnutie?

Ak by som mal IŽP charakterizovať jednou vetou, bola by to táto: “Ak robíte viacero činnosti súčasne, pravdepodobne nerobíte ani jednu poriadne”. Sporiť si v IŽP sa jednoducho nevypláca. Ako sporenie na dôchodok je predražené a ako finančná rezerva je neefektívne.

Samozrejme, že aj s „horšími” a menej efektívnymi finančnými produktmi dokážete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite. Akurát to bude trvať oveľa dlhšie a bude to finančne náročnejšie. Preto, ak už musíte využívať finančný produkt, tak prečo si nevybrať ten správny?

Máte IŽP a neviete, či je to ten správny produkt pre vás? Konzultáciu so mnou si môžete dohodnúť tu.

Chcete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie? Začnite používať finančný plánovač.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach: