Kapitálové životné poistenie vám nezarobí

Ľudia si zaslúžia istoty. V poisťovniach a medzi notorickými predajcami “istôt” toto heslo platí dvojnásobne. Tvrdia, že Slováci sú príliš konzervatívni, majú radi garancie a tak sa na našom trhu (bohužiaľ) ešte stále masovo predáva produkt s názvom kapitálové životné poistenie (KŽP).

Čo to kapitálové životné poistenie vlastne je?

V podstate ide o produkt životného poistenia, ktorý v sebe spája dve zložky, a to poistnú ochranu v prípade nepredvídateľných udalostí a „bezrizikové“ zhodnocovanie finančných prostriedkov. To znamená, že časť zaplateného poistného sa spotrebuje na krytie zvoleného rizika a zvyšná časť sa garantovane úročí technickou úrokovou mierov (TÚM). Existuje niekoľko typov KŽP, ale najpredávanejším z nich je kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, čo po slovensky znamená, že poistený resp. oprávnená osoba dostáva garantovanú poistnú sumu, či už sa dožije konca poistnej doby, alebo zomrie počas trvania poistenia.

Hlavné dôvody, prečo vám KŽP nezarobí

Poplatky

Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa množstvo poplatkov, od poplatku za uzavretie zmluvy (ktorý obsahuje províziu pre sprostredkovateľa, marketingové, reklamné náklady a pod.), cez správne náklady, ktoré slúžia na udržiavanie a prevádzku poistiek, až po rizikové poplatky. Skutočná výška väčšiny z týchto poplatkov je nezistiteľná resp. len s veľkou námahou, pretože spravidla ide o obchodné tajomstvom poisťovne a tak v podstate kupujete mačku vo vreci. Ale jedným si byť istí môžete, určite tam sú.V šetrení platí jednoduchá matematika, čím viac poplatkov a ich vyššia výška, tým menej peňazí pre klienta a naopak.

Nízke zhodnotenie

Hlavným argumentom predaja tohoto produktu je, okrem zabezpečenia sa pred nepredvídateľnými udalosťami, aj udržanie si životného štandardu v dôchodkovom veku. Ako už bolo spomenuté vyššie, časť zaplateného poistného sa garantovane úročí technickou úrokovou mierov. Aktuálna TÚM je na úrovni 1 % p.a. S takýmto zhodnotením však v dôchodkovom veku veľa vody nenamútite.  Kedysi bola TÚM aj na úrovni 5% a viac, ale ani to ešte nezaručuje úspech.

Minimálne podiely na výnosoch

Obľúbeným argumentom predajcov sú aj podiely na zisku z investovaných technických rezerv poisťovne. Ide o rozdelenie vopred negarantovaného zisku poisťovne medzi svojich klientov. Áno, negarantovaného zisku.Tento zisk môže poisťovňa dosiahnuť rozdielom medzi predpokladanou a skutočnou výškou parametrov ako sú predovšetkým TÚM, pravdepodobnosť úmrtia, ale aj jednotlivé náklady poisťovne. Treba povedať, že spravidla ho aj dosiahne, ale nečakajte žiadne astronomické sumy. V drvivej väčšine je pre klienta podiel na výnosoch zanedbateľný a predstavuje len pár eur ročne.

Dynamický vývoj poistného trhu

Poistný trh sa neustále vyvíja a poisťovne v pravidelných, niekoľko ročných intervaloch prichádzajú vždy s určitými inováciami, novými produktmi a pripoisteniami, ktoré sú lacnejšie a poskytujú lepšiu poistnú ochranu. Keďže ľudia vždy chcú mať len to najlepšie a platiť čo najmenej, ich finančný poradca im odporučí nové, výhodnejšie poistenie a tak starú poistku zrušia. Od poisťovne však dostanú nulovú alebo minimálnu odkupnú hodnotu, ktorá je v hrubom nepomere s tým, čo do toho už vložili. Môže za to „zillmerizácia“ resp. postupné odpisovanie obstarávacích nákladov spojených so životným poistením počas platenia poistného a môže to trvať až niekoľko rokov. A takto sa to robí dookola. Jediný, kto na tom zarobí sú poisťovne a predajcovia týchto “istôt”.

Ako urobiť správne finančné rozhodnutie?

Kapitálové životné poistenie je jednou z najhorších foriem šetrenia. Ponúkali vám takýto produkt alebo ho máte už doma a neviete čo s ním? Zrušiť, ponechať alebo optimalizovať? Každý prípad je individuálny a rozhodnutie záleží od vašich finančných cieľov. Pre konzultáciu ma môžete kontaktovať tu. Nezabudnite, že samotný finančný produkt vám vaše finančné ciele nesplní. Viac zistíte tu.

Zakladateľ značky Finner, tvorca finančného plánovača a odborník na finančné plánovanie. Počas mojej praxe som zistil, že samotné finančné produkty, hoci aj správne zvolené a správne nastavené, želané finančné výsledky neprinášajú. Až 80% úspechu je správanie, disciplína a dodržiavania správnych finančných návykov. Finančné produkty a odborné vedomosti tvoria len 20%.

Chcete robiť správne finančné rozhodnutia?

Prihláste sa na odber článkov z blogu. Stačí vyplniť vašu emailovú adresu.

.