Ako používať Finner

III. rozšírené vydanie

Copyright © 2017, 2018, 2019 Stanislav Elbert

Publikované spoločnosťou Elbert Finance s.r.o., všetky práva vyhradené

Logo a design navrhol a vytvoril Stanislav Elbert

Tento návod je určený len pre klientov, ktorí si zakúpili finančný plánovač Finner a slúži len ako pomôcka pri jeho používaní.

Samotný návod a ani jeho žiadnu časť nie je možné žiadnym spôsobom reprodukovať, ukladať do informačných systémov alebo inak rozširovať bez písomného súhlasu autora alebo vdavateľa.

Úvod

Prečo vznikol tento návod

Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, je často krát nepochopené a zbytočne komplikované. Pritom to závisí len od dodržiavania troch jednoduchých princípov. Z vlastných skúseností, ale aj zo skúseností mojich klientov, vám môžem úprimne povedať, že to síce nie je prechádzka ružovou záhradou, ale ani kvantová fyzika. 

Finner je finančný plánovač, ktorý v sebe spája všetky tieto princípy do uceleného systému, vďaka ktorému dosiahnete želané finančné výsledky oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Pomôže vám identifikovať váš najdôležitejší finančný cieľ, vytvoriť si správny finančný plán na jeho dosiahnutie, zaviesť daný plán do vášho života a dodržať ho.

Avšak Finner je vždy len nástroj a ako každý nástroj bude len taký dobrý, ako dobre ho budete vedieť používať. Preto som vytovril tento návod, ktorého primárnym cieľom je odstrániť ilúziu, ktorá je s procesom dosahovania želaných finančných výsledkov dlhodobo spájaná, pomôcť vám pochopiť jednotlivé princípy a naučiť vás efektívne používať Finner, prostredníctvom ktorého budete vedieť zaviesť jednotlivé princípy do vášho života a dosiahnuť tak finančné výsledky, po ktorých túžite.

Každá kapitola pozostáva z teoretickej časti, kde sa naučíte nevyhnutnú teóriu na pochopenie jednotlivých pricípov a z praktickej časti, v ktorej vám ukážem na príklade konkrétneho klienta Michala, (ktorý súhlasil s použitím jeho údajov) ako tieto nadobudnuté vedomosti uplatniť pri používani Finneru.

Verím, že po prečítaní tohto návodu budete mať dostatok vedomostí na to, aby ste si Finner prispôsobili na vašu životnú a finančnú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzate a začali dosahovať finančné výsledky, po ktorých túžite. V prípade, ak by vám nebolo čokoľvek jasné, kedykoľvek sa môžete na mňa obrátiť osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Hovorí sa, že jedna vec dokáže zmeniť celý život k lepšiemu. Verím, že Finner môže byť tou jednou vecou.

Stanislav Elbert

Tvorca finančného plánovača a zakladateľ značky Finner

1.kapitola

Nový pohľad na osobné financie

Nepodľahnite ilúzii

V našej spoločnosti sa bohužiaľ udomácnil názor, že finančné produkty hrajú primárnu a najdôležitejšiu úlohu v procese dosahovania želaných finančných výsledkov. Ľudia totiž uverili, že si stačí zabezpečiť finančný produkt a ten automaticky vyrieši ich finančné problémy a dosiahnu finančné výsledky, po ktorých túžia.

To je však len lákavá ilúzia živená predovšetkým finančnými spoločnosťami a finančnými sprostredkovateľmi s cieľom jednoduchšie predávať ich finančné produkty. Je oveľa jednoduchšie zhodiť vinu za nedosiahnutie finančných výsledkov na "zlý finančný produkt" a nahradiť ho iným, "lepším", ako čeliť pravde. A pravdou je, že samotné finančné produkty, hoci aj tie najlepšie, vám finančné výsledky, po ktorých túžite, nikdy neprinesú. 

Keď som v roku 2010 začínal ako naivný finančný sprostredkovateľ, ktorý chcel zmeniť svet, tejto ilúzii som uveril aj ja. Bol som presvedčený, že sprostredkovaním správnych finančných produktov klientom automaticky zabezpečujem dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžia. Veril som, že čím budú lepšie a efektívnejšie, tým rýchlejšie dosiahnu želané finančné výsledky. Veď čísla neklamú a matematika jednoducho nepustí. Mýlil som sa.

Po určitom čase som si začal všímať, že viacerí klienti nedosiahli želané finančné výsledky, hoci na to mali všetky predpoklady. Niektorí z nich mali dokonca nadštandardný príjem a používali tie najlepšie finančné produkty, ktoré boli momentálne na trhu. A na druhej strane, iní klienti, ktorí mali radovo nižší príjem a z rôznych dôvodov využívali „horšie“ finančné produkty, tie finančné výsledky dosiahli a z pohľadu finančnej kondície na tom boli oveľa lepšie.

Vtedy som si uvedomil, že problémom nie je ani tak kvalita finančných produktov, hoci zohráva dôležitú úlohu. Pravdou je, že aj s horšími a menej efektívnymi finančnými produktmi viete dosiahnuť akékoľvek finančné výsledky, po ktorých túžite. Problém je niekde úplne inde. V ľudskom správaní.

Nepodľahnite ilúzii. Finančný produkt je vždy len nástroj, ktorý vám môže pomôcť dosiahnúť finančný výsledok, po ktorom túžite. Ale či ho aj reálne dosiahnete, závisí predovšetkým od vášho správania, vašej disciplíny a od dodržiavania správnych finančných návykov.

Koncept 80/20

Na nasledujúcich riadkoch vám predstavím koncept, na ktorom je Finner založený. Síce ho máte v skrátenej podobe napísaný na strane číslo 6, avšak v tejto kapitole sa mu budem venovať podrobnejšie. Pochopenie tohto konceptu je alfou a omegou, základným a nevyhnutným predpokladom nie len pre správne používanie Finneru, ale aj pre dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžite. Taktiež sa k nemu budeme v jednotlivých kapitolách vracať.

„Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, závisí až z 80% od vášho správania, disciplíny a dodržiavania správnych finančných návykov. Finančné produkty a odborné vedomosti tvoria len zvyšných 20% úspechu.“

Dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžite, nie je nikdy náhoda. Vždy je to len výsledok dodržiavania (či už vedome alebo nevedomky) troch jednoduchých princípov. Pre lepšie pochopenie jednotlivých princípov si proces dosiahnutia akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, môžeme prirovnať ku procesu stavby domu. Na to, aby ste postavili rodinný dom, v ktorom sa bude dať aj reálne bývať, musíte pri jeho stavbe dodržať tieto princípy:

Musíte vedieť, aký dom idete stavať

Toto je tá najdôležitejšia časť z celého procesu stavby, pretože práve od nej závisia ďalšie kroky a aj celkový výsledok. Akú rozlohu bude mať váš dom, aký tvar, koľko poschodí, koľko izieb, aký typ strechy chcete mať atď. Úprimne, pustili by ste sa do stavby vášho domu bez toho, aby ste vedeli podrobne odpovedať na tieto a ďalšie otázky? Pravdepodobne nie. Ak neviete, aký dom idete stavať a pustite sa do samotnej stavby, jeho finálnu podobu nechávate na náhodu a s najväčšou pravdepodobnosťou si postavíte taký dom, ktorý ste nechceli. Výsledkom bude strata vášho času a peňazí.

Musíte používať správny stavebný postup a správny stavebný materiál

Na základe vašej vízie bude mať váš dom určité špecifiká, ale vo všeobecnosti platí, že každý dom sa začína stavať od základov. Len čo sú základy dostatočne pevné, postavia sa obvodové múry a až následne sa osadí strecha. Nikdy nie naopak. Jednak to nie je ani technicky možné, ale hlavný dôvod, prečo sa začína od základov je ten, že sú to práve základy, ktoré držia celý dom pokope. Čím sú pevnejšie, tým vyššie môžete stavať.
Výber stavebného materiálu je rovnako dôležitý. Môžete postaviť dom z nevhodného materiálu, ktorý napr. nemá vhodné izolačné vlastnosti a jeho prevádzka bude oveľa drahšia a tým pádom neefektívna.

Musíte začať stavať a dodržať správny stavebný postup

Myslím, že tento princíp nepotrebuje ďalšie vysvetľovanie. Ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče. Žiadna práca, žiaden dom.

Čo z toho vyplýva?

Na to, aby ste si úspešne postavili váš dom, musíte súčasne dodržať všetky tri princípy. Môžete používať ten najlepší stavebný materiál a poznať to najlepšie odborné know how. Pokiaľ ale neviete, aký dom idete stavať alebo síce viete, ale nedodržíte správny stavebný postup alebo váš dom nebudete stavať, nikdy váš vysnívaný dom mať nebudete.

Rovnaké princípy platia aj pri "stavbe vášho finančného domu" resp. dosahovaní finančných výsledkov, po ktorých túžite.

Môžete používať tie najlepšie finančné produkty a poznať to najlepšie odborné know how. Pokiaľ ale neviete, aký finančný výsledok chcete dosiahnuť alebo síce viete, ale nedodržíte správny finančný plán alebo nebudete pracovať na jeho dosiahnutí, nikdy ten finančný výsledok nedosiahnete.

Vidíte? Až 80% úspechu závisí od vášho správania, disciplíny a dodržiavania správnych finančných návykov. Finančné produkty a odborné vedomosti tvoria len zvyšných 20%. 

Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, závisí len od vašej schopnosti dodržať tieto tri princípy:

  • musíte vedieť, aký finančný výsledok chcete dosiahnuť a stanoviť si ho ako cieľ,
  • používať správny finančný plán na jeho dosiahnutie a
  • prostredníctvom rodinného rozpočtu zaviesť daný plán do vášho života a dodržať ho.

Nič viac a nič menej.

2.kapitola

Ak neviete, kam idete, nemusí sa vám páčiť, kam prídete.

Finančný cieľ

Možno to bude znieť ako klišé na prednáške motivačného rečníka, ale stanovenie finančných cieľov je naozaj prvým a zároveň tým najdôležitejším princípom, ktorého dodržiavanie je nevyhnutné na dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžite. Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, je vo svojej podstate o stanovovaní a dosahovaní cieľov. Hovorí sa, že ak neviete kam idete, nemusí sa vám páčiť, kam prípade. A práve stanovenie finančného cieľa vám dá jasnú predstavu, kam chcete dôjsť, čo chcete vo vašom živote dosiahnuť a vyjasní vám vaše priority.

Stanovenie finančného cieľa inými slovami znamená, vedieť presne definovať, aký finančný výsledok chcete dosiahnuť, prečo ho chcete dosiahnuť a dokedy ho chcete dosiahnuť. Bez toho to jednoducho nejde.

5 vlastností správne stanoveného finančného cieľa

Každý správne stanovený finančný cieľ musí spĺňať určité vlastnosti, aby ho bolo možné aj reálne dosiahnuť.

Musí byť váš

Každý finančný cieľ by mal v prvom rade vyjadrovať vaše sny a túžby, ktoré chcete dosiahnuť. Nie moje, ani vášho suseda a ani vašich rodičov (niektorí možno viete o čom hovorím). Je to predsa váš život. To, že napr. vaši známi majú finančný cieľ šetriť si na dôchodok neznamená, že to musí byť aj váš finančný cieľ. To je ich život a ich priority. Je vašim finančným cieľom našetriť si na cestu okolo sveta? V poriadku, pretože je to váš život a vaše priority. Neexistuje dobrý a zlý cieľ (pokiaľ medzi vašimi cieľmi nie je páchať trestnú činnosť). Dôležité je, aby bol váš.

Musí byť špecifický

To znamená, že váš finančný cieľ musí vyjadrovať konkrétny, špecifický výsledok, ku ktorému sa chcete dopracovať. Vyhnite sa všeobecným cieľom ako napr. našetriť viac peňazí. Koľko je to viac peňazí? Nešpecifické ciele prinášajú nejednoznačné výsledky, pretože neviete, či ste ich aj reálne dosiahli. Musíte ich vedieť definovať slovami tak, že každý pochopí, aký výsledok chcete dosiahnuť a bude vedieť povedať, či ste daný výsledok aj reálne dosiahli.

Príklad špecifického finančného cieľa je napr. našetriť sumu 1000 eur.

Musí byť merateľný

Každý jeden finančný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, musíte vedieť kvantifikovať. V našich podmienkach to znamená, že musí byť vyjadriteľný v peniazoch. Vo svojej podstate je 99% cieľov zároveň aj finančnými cieľmi, pretože na ich dosiahnutie sú potrebné peniaze. Ak si vezmeme príklad finančného cieľa našetriť sumu 1000 eur, tento cieľ je už vo svojej podstate merateľný, pretože je od začiatku vyjadrený v peniazoch. Ale čo ak jedným z vašich finančných cieľov bude kúpa nového auta určitej značky? Takto formulovaný cieľ bude síce špecifický, ale nepovie vám, akú sumu budete potrebovať na jeho kúpu. V takomto prípade musíte vedieť vyjadriť daný cieľ aj v peniazoch.

Vedieť konkrétnu sumu nie je len základným predpokladom pri tvorbe finančného plánu, ale taktiež slúži ako referenčná hodnota (benchmark), s ktorou budete porovnávať a vyhodnocovať váš progres.

Musí byť časovo ohraničený

Určenie najneskoršieho dátumu, do ktorého chcete dosiahnuť stanovený finančný cieľ, je nevyhnutné pre správnu tvorbu finančného plánu. Na dosiahnutie určitého finančného cieľa napr. za desať rokov sa použije úplne iná stratégia ako v prípade, ak by ste chceli dosiahnuť totožný cieľ za polovičnú dobu.

Príklad časovo ohraničeného finančného cieľa je napr. našetriť sumu 1000 eur do 31.12.2017.

Musí byť reálny

Reálnosť finančného cieľa súvisí predovšetkým s časovým úsekom, do kedy ho chcete dosiahnuť.

Napríklad, ak žijete sami, zarábate mesačne v čistom 500 eur a vašim finančným cieľom je našetriť sumu 1000 eur za dva mesiace, matematicky to síce vychádza (čísla predsa neklamú), ale len za predpokladu, že tých 500 eur nepoužijete na iné výdavky, čo je pravdepodobne nereálne. Papier znesie veľa a mnoho ľudí si eufórii stanoví nerealistický cieľ, ktorý potom nedosiahnu a výsledkom je len sklamanie. Preto je veľmi dôležité úprimne zhodnotiť vašu aktuálnu finančnú situáciu a možnosti. To však neznamená, že by ste si nemali dávať odvážne ciele, len musia byť aspoň trošku reálne. Nezabudnite, aj s nižším príjmom sa dá zahrať veľké divadlo. Akurát to trvá trošku dlhšie.

Príklad realistického cieľa je v tomto prípade napr. našetriť si sumu 1000 eur za desať mesiacov.

Ako si stanoviť finančné ciele

Na strane 11 nájdete priestor pre stanovenie finančných cieľov. Ak ste ženatý, vydatá alebo žijete s partnerom a spoločnú budúcnosť myslíte vážne, odporúčam vám na tieto otázky odpovedať spoločne, aby neskôr medzi vami nedochádzalo k nedorozumeniam.

Aké finančné ciele chcete dosiahnuť?

Ak neviete okmažite odpovedať na túto otázku, tak nie ste iný ako väčšina ľudí. 99% klientov, s ktorými spolupracujem, na začiatku našej spolupráce taktiež odpovedalo „neviem“. Aby som bol úprimný, je to ťažká otázka. Problém nie je v jej pochopení, ale v samotných odpovediach. Čo ak si vyberiete zle?

Dobrou správou je, že v tomto prípade neexistuje správna a ani nesprávna odpoveď, len vaša. Pretože je to váš život a vaše priority. A mimochodom, vaše odpovede môžete kedykoľvek zmeniť. Tak ako sa menia vaše priority, menia sa aj vaše ciele.

Pri úvodných konzultáciách s klientmi sa veľmi často stretávam s tým, že klienti sa mýlne domnievajú, že majú finančný cieľ. Najčastejšie mi tvrdia niečo v zmysle, že ich finančným cieľom je napríklad investovať 50 eur mesačne. Na prvý pohľad to síce vyzerá ako finančný cieľ, ale v skutočnosti ním nie je. V prvej kapitole som napísal, že proces dosiahnutia akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, môžeme prirovnať ku procesu stavby domu. V zmysle vyššie uvedeného príkladu sú ich peniaze stavebným materiálom. Títo klienti v podstate hovoria, že ich najdôležitejší finančný cieľ, pre ktorý mám vytvoriť finančný plán, je každý mesiac pristaviť 50 tehál. Otázkou však je, čo idú postaviť? Dom, plot alebo kurník? Ako dlho budú stavať? Mesiac, rok alebo kým im nedôjdu tehly? Nevedia. 

Vidíte kam tým mierim? Finančný cieľ musí byť ten finálny výsledkok, ku ktorému sa chcete dopracovať. Investovať 50 eur mesačne ním nie je. Investovať 50 eur mesačne môže byť jedným z krokov finančného plánu, vďaka ktorému dosiahnete ten hlavný finančný cieľ. Vždy to však závisí len od konkrétneho "hlavného" finančného cieľa.

Takže, aké sú vaše finančné ciele? Načo by ste boli hrdí, ak by sa vám to poradilo splniť? Ak by ste mohli dosiahnuť čokoľvek, čo by to bolo?

Napíšte si všetky odpovede, ktoré vám napadnú. Vôbec nezáleží na tom, či sú vaše ciele malé alebo veľké a nesnažte sa hneď riešiť, ako ich splníte. K tomu sa dostaneme v ďalších kapitolách. Dôležité je byť k sebe maximálne úprimný a napísať si to, po čom reálne túžite, čo chcete dosiahnuť a nehanbiť sa za to.
Je vaším finančným cieľom našetriť si peniaze na predčasné splatenie hypotéky? Výborne. Chcete si radšej našetriť na špeciálne športové pomôcky za 3000€, ktoré využijete raz do roka? Žiaden problém. Alebo chcete oboje? Vy ste tu boss. Je to váš život, vaše ciele a vaše priority.

Nezabudnite, že vaše ciele musia byť špecifické a následne kvantifikované. To znamená, že musia byť vyjadrené v peniazoch. Ak vám momentálne nič nenapadá, je to v poriadku. Toto by nemala byť súťaž v rýchlosti, dajte tomu čas. Kvalita je oveľa dôležitejšia ako kvantita. Nie je rozhodujúci počet napísaných cieľov, ale to, či vyjadrujú vašu skutočnú vnútornú túžbu.

Michal si napísal štyri finančné ciele, ktoré chce dosiahnuť. Všetky sú špecifické a kvantifikované, čiže vyjadrené v peniazoch.

Aký je váš najdôležitejší finančný cieľ?

Keď už máte napísané vaše ciele, pozrite sa na váš zoznam a vyberte si jeden, ktorý je pre vás najdôležitejší a napíšte si ho. Pre niekoho to môže byť sporenie na dôchodok, pre iného to môže byť predčasné splatenie hypotéky. Pre ďalšieho to môže byť kúpa nového auta alebo šetrenie na cestu okolo sveta. Neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Všetko to opäť závisí len od Vašich priorít.

Hlavný dôvod, prečo si vybrať len jeden najdôležitejší finančný cieľ , je sústredenie. Staré príslovie hovorí: „Človek, ktorý naháňa dvoch králikov, nechytí ani jedného.“ Taktiež viaceré štúdie produktivity dokázali, že sústredenie sa len na jeden cieľ v danej chvíli má za následok, že ho dosiahnete oveľa rýchlejšie. V prípade finančných cieľov to platí dokonca dvojnásobne. Viac vám o tom poviem v kapitole venovanej tvorbe rodinného rozpočtu.

To, že si vyberiete len jeden najdôležitejší finančný cieľ však neznamená, že nemôžete mať súčasne aj ďalšie finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Avšak najdôležitejší finančný cieľ môže byť vždy len jeden, na ktorého splnenie sa budete primárne sústrediť a pre ktorý si na strane 12. vytvoríte alebo necháte vytvoriť finančný plán.

Ak si nie ste istí, čo je váš najdôležitejší finančný cieľ, spravidla je to ten, ktorý bude mať na váš život najväčší pozitívny dopad.

Michalov sen je bývať vo vlastnom dome mimo mesta. Preto si za svoj najdôležitejší finančný cieľ vybral našetrenie si 15% z hodnoty domu. V podstate si za svoj najdôležitejší finančný cieľ vybral 5. krok finančného plánu, ktorý som pre neho pripravil na zabezpečenie vlastného bývania.

Prečo chcete dosiahnuť váš najdôležitejší cieľ?

Budem k vám maximálne úprimný. Veľa ľudí by chcelo dosiahnuť svoje stanovené finančné ciele, avšak len málo kto ich aj reálne dosiahne. Problémom nie je ani tak to, že nevedia, aké finančné výsledky chcú dosiahnuť. Problémom je, že nevedia prečo ich chcú dosiahnuť a nie sú preto ochotní zmeniť určité zabehnuté návyky alebo robiť určité kompromisy. Každý športovec by chcel vyhrať zlatú medialu, ale len málo kto chce tak tvrdo trénovať, aby ju aj nakoniec získal.

Odpoveď na otázku, prečo chcete dosiahnuť určitý finančný cieľ, je rovnako dôležitá, ako odpoveď na otázku, aký finančný cieľ chcete dosiahnuť. Vaše “prečo” chcete dosiahnuť určitý finančný cieľ, je váš “vnútorný motivátor“. Neustále vás bude poháňať dopredu a pomáhať vám prekonávať prekážky pri jeho dosahovaní.

So 100% istotou vám viem povedať, že tieto prekážky prídu. Zažijete dni, kedy budete musieť urobiť aj bolestivé rozhodnutia, od ktorých bude závisieť, či váš finančný cieľ dosiahnete alebo nie. Rozhodnutia medzi tým, čo je jednoduché a tým, čo je (pre vás) správne. Platí, že čím je vaše „prečo“ jasnejšie a silnejšie, tým ľahšie bude vaše rozhodovanie.

Ako som už písal, jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nedosiahnu stanovené finančné ciele je, že buď nevedia, prečo ich chcú dosiahnuť alebo ich „prečo“ nie je dostatočne silné, po určitom čase stratia motiváciu a pri najbližšej prekážke sa vzdajú. Vaše „prečo“ bude hrať kľúčovú úlohu pri dodržiavaní finančného plánu. Viac si o tom povieme v kapitole venovanej rodinnému rozpočtu.

Čo je vaše " prečo"?

Niekoho motivuje strach, nadobudnutý status alebo uznanie druhých. Iných môže motivovať ušetrenie určitej sumy peňazí alebo mať pokoj v duši. Všetci sme jedineční a preto aj vaše „prečo“ by malo byť jedinečné. Vôbec nezáleží na tom, čo je vaše „prečo“. Dôležité je, aby bolo dostatočné jasné, silné a pomáhalo vám prekonávať všetky prekážky pri dosahovaní stanoveného finančného cieľa.

Michalove "prečo" je veľmi pragmatické. Hlavný dôvod, prečo si chce našetriť 15% z hodnoty domu je, aby mohol zobrať nižšiu hypotéku, skôr ju splatiť a ušetriť na úrokoch.

Dokedy chcete dosiahnuť váš najdôležitejší finančný cieľ?

Keď už viete, čo je váš najdôležitejší finančný a prečo ho chcete dosiahnuť, musíte si stanoviť deadline, dokedy ho chcete dosiahnuť. V prvom rade si musíte potrebné pravdivo zhodnotiť vašu finančnú situáciu a odpovedať na základnú otázku. Je možné s mojim príjmom dosiahnuť môj najdôležitejší finančný cieľ do dátumu X? Ak áno, výborne. Ak nie, tak si jednoducho stanovte dlhší čas na jeho dosiahnutie.

Ako som už spomenul vyššie, stanovenie finálneho dátumu na dosiahnutie finančného cieľa je nevyhnutné pre správnu tvorbu finančného plánu. Na dosiahnutie určitého finančného cieľa napr. za desať rokov sa použije úplne iná stratégia, ako v prípade, ak by ste chceli dosiahnuť totožný cieľ za polovičnú dobu.

Zo psychologického hľadiska, stanovenie konkrétneho dátumu vytvára pocit naliehavosti, ktorý zabraňuje odkladaniu dôležitých činnosti smerujúcich k dosiahnutiu stanoveného cieľa na neskôr.

Nezabudnite, že stanovenie termínu, dokedy chcete dosiahnuť určitý finančný cieľ, úzko súvisí aj s reálnosťou jeho dosiahnutia.

S Michalom sme spoločne zhodnotili jeho finačnú a životnú situáciu a na základe výsledku si stanovil deadline na dosiahnutie jeho najdôležitejšiho finančného cieľa na koniec mája 2021. Či to tak aj reálne bude, ukáže len čas. 

3.kapitola

Je dobré mať plán. Mať však správny plán, je oveľa lepšie.

Finančný plán

V predchádujúcej kapitole som písal, že mať stanovený finančný cieľ je prvý a najdôležitejší krok. Teraz však potrebujete vedieť, ako sa k nemu dostanete a na to slúži finančný plán. Finančný plán je vo svojej podstate súbor jednotlivých krokov, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného finančného cieľa. Predstavte si ho ako mapu, ktorá vám ukáže najrýchlejšiu, no zároveň najbezpečnejšiu cestu k vášmu cieľu.

Neexistuje univerzálny finančný plán, pretože vždy musí závisieť od jedinečného finančného cieľa, ktorý chcete dosiahnuť a od vašej životnej a finančnej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzate. Finančné plány však môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na jednoduché a komplexné.

Jednoduché finančné plány sú spravidla tie, ktoré sa skladajú len z jedného kroku. Nevyžadujú si využívanie žiadneho finančného produktu a k jeho tvorbe potrebujete len matematiku zo základnej školy.

Napríklad, ak je vašim finančným cieľom si za tri mesiace našetriť 300€ na víkendový pobyt v Tatrách, tak najjednoduchší finančný plán na jeho dosiahnutie je odložiť si každý mesiac 100 eur. Ak ten plán dodržíte, o tri mesiace si môžete baliť kufre.

Komplexné finančné plány sú spravidla zložené z viacerých rôznych krokov, ktoré na seba musia časovo a logicky nadväzovať. Využívajú rôzne finančné produkty a vyžadujú si už určitú dávku odborných vedomostí.

V prvej kapitole som napísal, že proces dosiahnutia akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, môžeme prirovnať ku procesu stavby rodinného domu. Na to, aby ste si úspešne postavili dom, musíte jednak vedieť, aký dom idete stavať a taktiež musíte použiť správny stavebný postup a správny stavebný materiál.

V prípade komplexných finančných plánov potom platí, že správny finančný plán musí obsahovať:

Správnu postupnosť jednotlivých krokov

Neviem, ako je to inde vo svete, ale na Slovensku sa každý dom začína stavať od základov. Len čo sú základy dostatočne pevné, postavia sa obvodové múry a až následne sa osadí strecha. Nikdy nie naopak. Hlavný dôvod, prečo sa takto postupuje je ten, že sú to práve základy, ktoré držia celý dom pokope. Čím sú pevnejšie, tým vyššie môžete stavať.

Rovnako, krok za krokom, by ste mali postupovať aj pri stavbe “vášho finančného domu”.

Predstavte si, že váš najdôležitejší finančný cieľ je zabezpečiť si vlastné bývanie. Ak si však svoje vlastné bývanie chcete aj udržať, ešte pred vybavovaním hypotéky by ste si mali vytvoriť poriadne finančné základy, ktoré vás ochránia pred [ne]očakávaným. To znamená, že mať kvalitné rizikové poistenie, prípadne poistenie majetku, splatiť všetky dlhy (za predpokladu, že ich máte) a vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. Len čo budú vaše finančné základy dostatočné pevné, nastane ideálny čas začať riešiť samotnú hypotéku.

Bohužiaľ, na rozdiel od samotnej stavby domu, pri stavbe “vášho finančného domu” viete jednotlivé kroky preskakovať. Môže vás to napríklad lákať preskočiť tvorbu pevných finančných základov a rovno sa pustiť do vybavovania hypotéky. Zo skúseností s niektorými klientmi vám radím, nerobte to.

Napríklad, ak nemáte žiadnu finančnú rezervu a ešte k tomu máte spotrebný úver na auto, hypotékou si akurát poisťujete poriadne dávky stresu. Stačí jedna väčšia [ne]očakávaná udalosť (strata zamestnania) a váš život sa môže obrátiť naruby. Zrazu predávate ešte nesplatené auto, aby ste vôbec mali na mesačnú splátku a vedeli nejako vyžiť.

Myslíte si, že vám sa to stať nemusí? Nemusí. Rovnako si to myslel aj klient, ktorému sa to nakoniec stalo. Radšej byť pripravený ako prekvapený. Kryštálové gule sú v dnešnej dobe už nedostatkový tovar.

Správne zvolené finančné produkty

Pri stavbe rodinného domu hrá výber stavebného materiálu kľúčovú úlohu. Môžete ušetriť a použiť materiál, ktorý napr. nemá vhodné izolačné vlastnosti, ale v zime budete musieť viac kúriť. V tomto prípade bude z dlhodobého hľadiska prevádzka vášho domu oveľa drahšia a tým pádom neefektívna.

Rovnako to platí aj pri stavbe “vášho finančného domu”. Samozrejme, že aj s „horšími” a menej efektívnymi finančnými produktmi dokážete dosiahnuť finančné výsledky, po ktorých túžite. Akurát to bude trvať oveľa dlhšie a bude to finančne náročnejšie. Preto, ak už musíte využívať finančný produkt, prečo si nevybrať ten správny?

Výber správneho finančného produktu je však individuálna záležitosť a jeho výber primárne závisí od zvoleného finančného cieľa. Ale vo všeobecnosti platí, že pri výbere finančných produktov je potrebné sledovať, či spĺňajú svoj účel, jednotlivé benefity, ktoré s ním dostanete, ich poplatky a v prípade poistenia aj výluky, na ktoré prípady sa plnenie nevťahuje. Platí zlaté pravidlo, že čím menej poplatkov a ich nižšia výška, tým viac peňazí vo vašom rodinnom rozpočte a naopak.

Napríklad, ak je vašim finančným cieľom sporenie na dôchodok, tak na tento účel určite nevyužívajte produkty životného poistenia so sporením. Bohužiaľ, veľa ľudí to takto robí. Nebudte ako oni.

Správne nastavené finančné produkty

Rovnako ako najlepší stavebný materiál nebude plniť svoju funkciu, ak bude zle osadený, tak aj správne zvolené finančné produkty sú v konečnom dôsledku zbytočné, pokiaľ nebudú aj správne nastavené. Každý sme jedinečný a preto aj správne nastavenie finančných produktov je veľmi individuálne a zavisí od zvoleného finančného cieľa a od aktuálnej životnej a finančnej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzate. Nezabudnite, ak sa vaša situácia zmení, je vhodné zmeniť aj nastavenie finančných produktov.

Napríklad, ak sa chcete ochrániť pred [ne]očakávaným, tak jedným z krokov finančného plánu je aj zabezpečenie kvalitného rizikového poistenia. Ak ešte nemáte finančnú rezervu, je vhodné si pripoistiť napríklad práceneschopnosť. V prípade vašej práceneschopnosti sa tak minimalizujú negatívne dopady na váš rodinný rozpočet. Len čo si vytvoríte dostatočnú finančnú rezervu, môžete toto pripoistenie zrušiť. V tejto situácii už budete krytý vlastnou finančnou rezervou a ušetrené peniaze môžete použiť aj na lepší účel, ako platiť poisťovni za niečo, čo nemusí nikdy nastať.

Ako si vytvoriť správny finančný plán?

Viete, ako zjesť obrovského slona? Tak, že si ho rozdelíte na menšie, stráviteľné kúsky. Rovnako to platí aj pri tvorbe finančného plánu. Každý jeden finančný cieľ, nech je akokoľvek veľký, sa vždy dá rozdeliť na jednotlivé menšie časti alebo kroky, ktorých splnenie vedie k jeho dosiahnutiu. Povedané inými slovami, každý jeden krok vo finančnom plán je vo svojej podstate "menší cieľ", ktorého splnenie vás posúva bližšie k splneniu hlavného finančného cieľa.

Takže, ak už máte správne stanovený váš najdôležitejší (hlavný) finančný cieľ, na strane 12. nájdete priestor pre tvorbu finančného plánu na jeho dosiahnutie. Napíšte si všetky kroky (menšie ciele), ktorých splnenie je nevyhnutné k jeho dosiahnutiu. Ktoré to však budú, závisí len od vášho najdôležitejšieho finančného cieľa. 

Nezabudnite si ku každému kroku (menšiemu finančnému cieľu) napísať, dokedy ho chcete splniť. Tieto dátumy potom musia sedieť s dátumom, dokedy chcete dosiahnuť vás hlávný finančný cieľ (strana 11.). K jednotlivým krokom (finančným cieľom) si už nemusíte písať vaše "prečo", keďže sa vzťahuje aj na tieto menšie finančné ciele.

Ak na dosiahnutie vášho finančného cieľa stačí splniť jeden krok a nepotrebujete k tomu využívať žiadny finančný produkt, spravidla potrebujete jednoduchý finančný plán. Jeho tvorbu by ste určite mali zvládnuť sami, kedže k tomu potrebujete len matematiku zo základnej školy. 

Predstavte si, že vašim najdôležitejším finančným cieľom je si za päť mesiacov kúpiť nový smartphone v hodnote 500 eur. Váš finančný plán na dosiahnutie tohto cieľa môže bez problémov pozostávať len z jedného kroku a nemusíte k tomu využívať žiaden finančný produkt. Stačí, ak si po dobu piatich mesiacov odložíte "do vankúša" sumu 100 eur. 

V prípade, ak na dosiahnutie vášho finančného cieľa potrebujete splniť viacero rôznych krokov alebo/a využívať určité finančné produkty, spravidla budete potrebovať komplexný finančný plán. Jeho správna tvorba je oveľa náročnejšia. Preto vám odporúčam obrátiť sa na odborníka, ktorý sa venuje finančnému plánovaniu. V prípade, ak máte záujem o konzultáciu so mnou, kontaktovať ma môžete tu.

Michalovi som vytvoril finančný plán na zabezpečenie vlastného bývania. Kedže je zložený z viacerých rôznych krokov a je nutné využivať finančné prudukty na dosiahnutie stanoveného finančného cieľa, ide o komplexný finančný plán. To znamená, že musí obsahovať správnu postupnosť jednotlivých krokov, správne zvolené a správne nastavené finančné produkty.

Pri tvorbe finančného plánu je vždy potrebné postupovať ako pri samotnej stavbe domu. Teda, vždy začinať od tvorby pevných základov, ísť krok po kroku a jednotlivé kroky nepreskakovať.

1.Ochrana zdravia a majetku

Cieľom prvého kroku je ochrániť predovšetkým Michala a jeho partnerku Mirku a aj ich hnuteľný majetok pred tými najväčšími a najvážnejšími (ne)očakávanými udalosťami. Slúži na to životné (rizikové) poistenie a rôzne druhy majetkového poistenia. Pri postení by malo platiť jedno veľmi dôležité pravidlo, na ktoré ľudia často zabúdajú - poistenie by malo slúžiť na ochranu života a majetku len dovtedy, pokiaľ ich ochranu neviete alebo z nejakého dôvodu nechcete zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov. Nepotrebujete predsa platiť desiatky až stovky eur ročne za určité poistenie alebo pripoistenia, ak si rovnakú ochranu viete bez problémov zabezpečiť z vlastných úspor na to určených (viac v 4. kroku).

2. Základná finančná rezerva

Samotné poistenie vás ochráni pred tými najväčšími (ne)očakávanými udalosťami, no nie však pred všetkými. Domáce spotrebiče, auto a elektronika sa pokazia, len čo skončila záručná doba. Partnerky otehotnejú práve v dobe, keď partnera prepustili z práce. Určite viete, o čom rozprávam. Finančná rezerva (základná + plnohodnotná) je určená práve pre tie (ne)očakávané negatívne udalosti, ktoré sa jednak nedajú kryť poistením alebo to nie je vhodné z dôvodu hospodárnosti.

Michalovim cieľom bolo v tomto kroku našetriť 500 eur ako základnú finančnú rezervu. Dôvod je jednoduchý. Kedže má Michal spotrebný úver, je nelogické a nehospodárne, aby si šetril na plnohodnotnú finančnú rezervu vo výške minimálne 6-násobku jeho povinných mesačných výdavkov na 2 – 3% úroku (čo v niektorých prípadoch môže trvať aj rok), keď spláca spotrebný úver s úrokom 8%. Najdôležitejšie je zastaviť cyklus zadlžovania sa a to tým, že si našetrí aspoň 500 eur v hotovosti, ktoré bude môcť použiť v prípade (ne)očakávaných udalostí. Je jasné, že táto suma nie je zárukou života bez problémov a nebude postačovať na pokrytie všetkých negatívnych finančných udalostí, ktoré môžu v živote nastať, ale pokryje aspoň tie malé, pokiaľ najprv splatí spotrebný úver a doplní si základnú finančnú rezervu na plnohodnotnú finančnú rezervu.

3. Splatiť všetky dlhy

Michalovi zostala nesplatená časť spotrebného úveru vo výške necelých 1500€. Cieľom tohto kroku nie je len naďalej platiť dohodnutú mesačnú splátku, ale aj si začať odkladať určitú sumu na predčasné splatenie úveru. Michal sa rozhodol, že si bude na tento účel šetriť 250€ mesačne. Čo znamená, že úver by vedel predčasne splatiť za 6 mesiacov.

4. Tvorba plnohodnotnej finančnej rezervy

Tento krok je o doplnení základnej finančnej rezervy na plnohodnotnú finančnú rezervu. Plnohodnotná finančná rezerva by mala byť minimálne vo výške 6-násobku nevyhnutných mesačných výdavkov. Michal si vypočítal, že na tento účel potrebuje našetriť 3500€. Len čo bude mať vytvorenú plnodohnotnú finančnú rezervu, budeme môcť s kľudným svedomím zrušiť niektoré pripoistenia v jeho rizikovom životnom poistení, ktoré kryli menej závažné negatívne udalosti. Michal už bude chránený aj pred týmito (ne)očakávanými udalosťami vlastnou finančnou rezervou a ušetrené peniaze môžete použiť aj na lepší účel, ako platiť poisťovni za niečo, čo nemusí nikdy nastať.

Dokončením tohto kroku bude mať Michal postavené solídne finančné základy, na ktorý môže ďalej stavať.

5. Našetriť 15% z hodnoty domu

Tento krok je v Michalovom prípade nepovinný, kedže vie získať hypotéku na dom už teraz. Lenže Michal berie hypotéku ako nutné zlo a vždy ju chcel zobrať v čo najnižšej výške a s čo najkratšou dobou splatnosti, aby ju preplatil čo najmenej.

6. Hypotekárny úver

Tým, že Michal predčasne splatí svoj spotrebný úver, vytvorí si dostatočnú finančnú rezervu a našetrí si 15% zo sumy nehnuteľnosti, budete pre banku zaujímavejší partner a získa oveľa lepšie podmienky pri vybavovaní samotného úveru, čo v konečnom dôsledku bude pre neho znamenať citeľnú úsporu.

Dokončením celého finančného plánu si Michal zabezpečí ideálne podmienky nie len pre zabezpečenie, ale aj pre udržanie vlastného bývania. V prípade najväčších a najvážnejších (ne)očakávaných udalostí bude krytý poistením, okrem hypotéky už nemá žiadne dlhy a (ne)očakávané udalostí, ktoré nekryje samotné poistenie, uhradí z vlastnej finančnej rezervy. Ako bonus ušetrí tisíce eur na úrokoch, ktoré môžete využiť aj inak. Napríklad na predčasné splatenie hypotéky.

4.kapitola

Aj ten najlepší finančný plán zlyhá, pokiaľ sa nedodržiava.

Rodinný rozpočet

Tretím a zároveň posledným princípom, ktorého dodržanie je nevyhnutné na dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov, po ktorých túžite, je zaviesť správny finančný plán do vášho života a dodržať ho. Najlepší a najjednoduchší spôsob, ako to dosiahnuť, je používať rodinný rozpočet.

Bohužiaľ, rodinný rozpočet má medzi ľudmi zlú povesť a jeho používanie vnímajú negatívne. Viacerí si ho spájajú s obmedzovaním výdavkov na zábavu, so zlou finančnou situáciou alebo až s chorobnou nutnosťou šetriť. To sú však len mýty, ktoré sú výsledkom jeho nepochopenia alebo nesprávneho používania a nemali by ste im venovať žiadnu pozornosť.

Podstatou rodinného rozpočtu je naplánovanie si, na čo miniete vaše peniaze ešte predtým, ako ich reálne miniete. Používať rodinný rozpočet neznamená, že budete míňať menej. Znamená to, že budete míňať správne, na základe vašich finančných cieľov a priorít. Ako som už spomínal, neexistujú správne alebo nesprávne finančné ciele. Existujú len tie vaše.

Napríklad, ak je jedným z vašich finančných cieľov si za tri mesiace našetriť sumu 300€ na víkendový pobyt v Tatrách, tak najjednoduchší finančný plán na jeho dosiahnutie je odložiť si každý mesiac sumu 100 eur. Rodinný rozpočet vám pomôže zaviesť tento finančný plán do vášho života a dodržať ho. A to tým spôsobom, že vám pomôže si naplánovať všetky vaše ďalšie mesačné výdavky tak, aby ste si po dobu troch mesiacov mohli bez výčitiek a dlhov odložiť sumu 100 eur a dosiahnuť tak stanovený finančný cieľ.

Pravidlá tvorby a dodržiavania rodinného rozpočtu

Tajomstvo úspechu tvorby a efektívneho používania rodinného rozpočtu je založené na dodržiavaní troch jednoduchých pravidiel:

1.Každé euro musí mať svoje účel

Toto je prvé a najdôležitejšie pravidlo. Zvyšné dve pravidlá sú od neho len odvodené a rozširujú ho. Stalo sa vám niekedy, že ste si neboli istý, či budete mať dostatok peňazí na zaplatenie všetkých vašich účtov alebo ste nevedeli, kde ste minuli vaše peniaze? Mne áno. A práve toto pravidlo rieši tieto problémy.

Zmyslom tohto pravidla je, že každé jedno euro (nie väčšina alebo skoro každé euro) z vašej výplaty musí mať jasne stanovený účel, ako ho v daný mesiac miniete ešte predtým, ako ho reálne miniete. Toto pravidlo najlepšie vyjadruje podstatu rodinného rozpočtu, ktorou je prioritizácia. Vždy keď určitej sume eur priradíte účel, v podstate odpovedáte na otázku: Čo chcete, aby pre vás tieto peniaze v daný mesiac urobili? Váš mesačný však príjem nie je neobmedzený. Ak určitej sume eur priradíte účel A, automaticky budete mať menej eur pre účely B, C, D atď. Tento fakt vás bude nútiť rozhodnúť sa, ktoré kategórie výdavkov sú pre vás v daný mesiac najdôležitejšie a taktiež zabezpečí, že budete plánovať len tie kategórie, na ktoré máte reálne peniaze. Rozdiel medzi vašim príjmom a plánovanými výdavkami sa vždy musí rovnať nule.

Dodržiavaním tohto pravidla sa oslobodíte od zbytočného stresu, pretože budete presne vedieť, ako použijete vaše peniaze a či ich bude dostatok na zaplatenie všetkých výdavkov. Okrem toho si začnete užívať slobodu, pretože už si nebudete musieť spytovať vaše svedomie, či si niečo môžete kúpiť, keďže v rodinnom rozpočte si sami určujete, na aký účel miniete vaše peniaze.

2.Myslite do budúcnosti, konajte v prítomnosti

Každý mesiac je iný, pretože každý mesiac má svoje špecifické výdavky. Napríklad, v jeden mesiac môžete mať „ruku hore“ a v ďalší „triete biedu“, pretože ste okrem štandardných výdavkov zaplatili aj ročné poistenie za havarijnú poistku vo výške 600 eur. Liekom na takúto “finančnú horskú dráhu” je pri tvorbe rodinného rozpočtu dodržať druhé pravidlo. Jeho podstatou je rozdeliť si väčšie, nepravidelné výdavky na menšie, pravidelné výdavky.

Predstavte si, že je január a vy už teraz viete, že v decembri vás okrem výdavkov na Vianoce (čo je kategória sa o sebe) čaká aj splátka vašej poistky vo výške 600 eur. Nie je menej bolestivé, si každý mesiac radšej odložiť 50 eur (priradiť im účel na poistku), ako naraz v decembri zaplatiť 600 eur a nedajbože začínať nový rok v mínuse?

Dodržiavaním tohto pravidla rýchlo zistíte, že čím viac ste pripravený na väčšie, nepravidelné výdavky, tým menej stresu budete zažívať. Viete, že vás v blízkej budúcnosti čaká vysoký výdavok? S týmto pravidlom to nebude žiadna panika, žiaden debet, žiaden problém.

Zvládanie väčších, nevyhnutných výdavkov však nie je jediným benefitom dodržiavania druhého pravidla. Vedeli ste, že aj s malým príjmom viete zahrať veľké divadlo? Stačí ak viete, ako hrať. Predstavte si, že vašim tajným finančným cieľom je ísť na letnú dovolenku v hodnote 2000 eur. Druhé pravidlo vám dáva aj jednoduchý a nepriestrelný návod, ako dosiahnuť takýto finančný cieľ. Sumu 2000 eur si matematicky rozdeľte na jednotlivé, menšie sumy a každý mesiac im prideľte účel (prvé pravidlo). Len čo príde to “správne” leto, vašim jediným problémom bude, vybrať si kam pôjdete.

3.Zmena priorít sa rovná zmene rozpočtu

Počuli ste už frázu, že plány sa plánujú a život sa žije? Niekedy sa stane, že aj ten najlepšie naplánovaný rodinný rozpočet neráta s určitými, nepredvídateľnými okolnosťami.

Predstavte si, že váš najlepší priateľ, ktorého ste roky nevideli, je v týchto dňoch na Slovensku a navrhne vám spoločný výlet. Problém je, že ste s tým vôbec nerátali a v rozpočte ste si na to nevyčlenili peniaze. V podstate máte dve možnosti. Prvou možnosťou je povedať „nie“ výletu, pretože ste si naplánovali výdavky, ktorých sa jednoducho nechcete vzdať. Druhou možnosťou je vzdať sa niektorých kategórii výdavkov alebo ich častí v prospech spoločného výletu. Obe možnosti sú v zásade správne, pretože vaše rozhodnutie závisí len od vašich finančných cieľov a priorít.

Rodinný rozpočet odzrkadľuje vaše finančné ciele a priority. A ak sa zmenia, mal by sa zmeniť aj váš rodinný rozpočet. Váš úspech nespočíva v tom, ako presne si v rodinnom rozpočte dokážete naplánovať jednotlivé kategórie výdavkov. Ale v tom, ako dokážete reagovať aj neplánované výdavky a nezísť pri tom z vašej cesty za dosiahnutím finančných cieľov, po ktorých túžite.

Ako si vytvoriť rodinný rozpočet?

Tvorba a dodržiavanie rodinného rozpočtu je zručnosť, ktorú je potrebné sa naučiť. Budem k vám úprimný. S najväčšou pravdepodobnosťou váš prvý rodinný rozpočet nedopadne podľa vašich predstáv. To je však v poriadku, pretože máločo sa dokonale podarí hneď na prvý krát. Dôležité je sa z toho poučiť a nevzdávať to. Čím častejšie ho budete robiť, tým lepší v tom budete. Približne po troch mesiacoch v tom budete ako doma a budete si naplno užívať všetky výhody jeho používania. 

Jednou z mnoha príčin, prečo ľudia nedosiahnu stanovené finančné ciele, je aj nedostatok ich vizualizácie. Hovorí sa, že zíde z očí, zíde z mysle. A keďže nechcem, aby sa to stalo aj vám, každý jeden rodinný rozpočet sa začína úvodnou stranou, ktorá slúži jednak ako pripomienka, kde sa momentálne nachádzate vo vašom finančnom pláne a taktiež ako východisko pre plánovanie vášho najdôležitejšieho finančného cieľa. Tú prvú nájdete na strane č. 13.

Mesiac, pre ktorý si tvoríte rodinný rozpočet

Každý mesiac, len čo vám príde výplata, si naplánujte všetky kategórie výdavkov do dňa, kedy vám príde nasledujúca výplata. Do jednotlivých políčok si napíšte vaše obdobie, pre ktoré si budete plánovať jednotlivé výdavky.  Stanovenie jednotlivých dátumov slúži pre vašu lepšiu orientáciu v plánovači.

Najlepší čas na tvorbu rodinného rozpočtu je deň, keď vám príde výplata. Michalovi chodí výplata v zásade okolo 15. dňa v danom mesiaci. Preto si svoje výdavky plánuje od tohto dňa, až po deň, kedy mu príde ďalšia výplata.

Na ktorom kroku sa nachádzate vo vašom finančnom pláne a dokedy ho chcete dokončiť?

Pozrite sa na váš finančný plán a napíšte si, na ktorom kroku sa momentálne nachádzate a dokedy ste si ho naplánovali splniť. 

V kapitole venovanej tvorbe finančného plánu som písal, že každý jeden krok vo finančnom pláne je vo svojej podstate "menší finančný cieľ", ktorého splnenie vás posúva bližšie k splneniu hlavného finančného cieľa. Keďže váš finančný plán máte vytvorený pre dosiahnutie vášho najdôležitejšieho finančného cieľa, tak aj tento krok je súčasne vašim najdôležitejším "menším finančným cieľom", na ktorého splnenie sa budete primárne sústrediť.

Michal sa nachádza vo svojom finančnom pláne na treťom kroku. To znamená, že jeho momentále najdôležitejší finančný cieľ je predčasne splatiť svoj spotrebný úver do 31. januára 2018. Tým, že si ho pravidelne píše, má prehľad, kde sa vo finančnom pláne nachádza a taktiež sleduje aj svoj progres, keďže začínal na kroku číslo 1.

Najdôležitejší finančný cieľ na tento mesiac

Vo väčšine prípadov sú jednotlivé kroky ( menšie finančné ciele) finančného plánu až príliš veľké na to, aby sa dali splniť za jeden mesiac. V takom prípade si musíte daný krok (menší finančný cieľ) rozdeliť na ešte menšie, mesačné ciele. Koľko ich bude a v akej výške, závisí len od vášho finančného plánu a od konkrétneho kroku (cieľu), ktorý musíte splniť.

Michalov cieľ je predčasne splatiť spotrebný úver vo výške 1500€. Daný krok (cieľ) je až príliš veľký na to, aby ho Michal dokázal splniť za jeden mesiac. Preto sme s Michalom pri tvorbe finančného plánu rozdelili túto sumu na 6 menších, "stráviteľnejších" súm a tomu sme prispôsobili aj dátum splnenia tohto kroku - 31.1.2018 (6 mesiacov). Michalov najdôležitejší finančný cieľ na tento mesiac je odložiť si sumu 250€ na predčasné splatenie spotrebného úveru.

Ďalšie finančné ciele

V 2. kapitole som spomínal, že hlavný dôvod, prečo si vybrať len jeden najdôležitejší finančný cieľ, je sústredenie. Tým, že sa sústredíte len na jeden cieľ v danej chvíli, má za následok, že ho dosiahnete oveľa rýchlejšie. V prípade finančných cieľov to platí dokonca dvojnásobne.

Dôvod, prečo je tomu tak, úzko súvisí s 1. pravidlom tvorby rodinného rozpočtu. Váš mesačný príjem nie je neobmedzený. Ak cieľu A priradíte určitú sumu eur, automaticky budete mať menej eur pre ciele B, C, D atď. Tento fakt vás núti rozhodnúť sa, splnenie ktorých finančných cieľov je pre vás v daný mesiac najdôležitejšie a ako rýchlo ich chcete dosiahnuť. 

Povedané inými slovami, čím máte viac stanovených finančných cieľov, ktoré chcete dosiahnuť súčasne, tým menej eur im viete každý mesiac priradiť na ich splnenie, pretože vašu výplatu musíte rozdeliť na viac menších častí.  A výsledok je, že ich dosiahnutie vám bude trvať oveľa dlhšie ako v prípade, ak by ste sa sústredili len na splnenie jedného finančného cieľa v danej chvíli.

Tým však nechcem povedať, že si nemôžete súčasne stanoviť aj ďalšie finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Akurát si musíte byť vedomí, že čím viac stanovených finančných cieľov máte, tým pomalšie dosiahnete váš najdôležitejší finančný cieľ. Preto vám odporúčam mať stanovené maximálne 2 ďalšie finančné ciele, ktoré si chcete plniť popri dosahovaní vášho najdôležitejšieho finančného cieľa.

Michal si už tretí mesiac stanovil aj ďalší finančný cieľ, ktorým je sporenie na kúpu vianočných darčekov. V tomto prípade uplatňuje 2. pravidlo tvorby rodinného rozpočtu, ktorého podstatou je si rozdeliť väčšie, nepravidelné výdavky na menšie, pravidelné výdavky. Vianoce sú každý rok v decembri. A kedže Michal chce minúť na vianočné darčeky 500€, je z jeho strany logické a oveľa menej bolestivé, ak si každý mesiac odloží 100€, akoby mal v decembri naraz minúť 500€. Toto pravidlo mu zároveň dáva aj jednoduchý a nepriestrelný návod, ako dosiahnuť takýto finančný cieľ. Stačí, ak si po dobu 5 mesiacov bude odkladať sumu 100€.

Keď už máte stanovený váš najdôležitejší finančný cieľ na tento mesiac, poprípade aj ďalšie finančné ciele, môžete sa pustiť do samotnej tvorby rodinného rozpočtu, ktorý nájdete na strane č.14 až 17.

V rodinnom rozpočte si naplánujete všetky vaše ďalšie výdavky tak, aby ste si bez výčitiek a dlhov mohli splniť stanovené finančné ciele.

Napíšte si váš čistý príjem

Napíšte si váš celkový čístý príjem, ktorý rozdelíte medzi jednotlivé kategórie výdavkov. Ak ste ženatý, vydatá alebo žijete s partnerom alebo s partnerkou, započítajte tam aj ich čisté príjmy. Taktiež tu zarátajte aj iné príjmy ako sú napr. príjmy z podnikania, druhej práce, brigády, dávok, odmien alebo akýkoľvek iný zdroj vašich príjmov.

Michalov čístý príjem ako zamestnanca v IT sektore je 1660€. Okrem toho nemá žiaden iný príjem.

Naplánujte si vaše výdavky

Jednotlivé tabuľky na plánovanie výdavkov sú rozdelené do 3 stĺpcov. Na ľavej strane nájdete názvy jednotlivých kategórii. Stredný stĺpec je určený pre plánované výdavky v daných kategóriách. Stĺpec na pravej strane slúži pre zapisovanie aktuálneho zostatku ešte nerozdeleného príjmu. Všimnite si, že na konci každej tabuľky nájdete 3 prázdne riadky, kde si viete dopísať jednotlivé kategórie, ktoré sú špecifické pre vás. V prípade, ak by vám tieto 3 riadky nestačili, v poslednej tabuľke nájdete ďalšie voľné riadky.

Takže, keď už viete, s akou sumou eur môžete tento mesiac počítať, je čas si naplánovať vaše jednotlivé výdavky. Povedané inými slovami, začnite vašim eurám dávať účel, ako ich miniete (uplatnenie 1. pravidla tvorby rodinného rozpočtu). Nezabudnite, ak určitej sume eur priradíte účel A, automaticky budete mať menej eur pre účely B, C, D atď. Všetko je to o prioritizácii.

Klientom odporúčam, aby vždy začínali s povinnými a nevyhnutnými výdavkami, bez ktorých jednoducho nemôžu existovať. Tieto vždy závisia od konkrétnej osoby, ale vo všeobecnosti medzi ne môžeme zaradiť výdavky na jedlo, nájom, vodu, elektrinu, pohonné hmoty, rôzne povinné platby, ako splátka hypotéky, poistenie, dane a iné povinné poplatky. Pre niekoho to môžu byť aj lieky, bez ktorých by nemohol žiť.

Taktiež myslite aj na väčšie povinné, nepravidelné výdavky, ktoré vás budú čakať v budúcnosti a pripravte sa na ne (uplatnenie 2. pravidla tvorby rodinného rozpočtu). Môže to byť napríklad ročná splátka za havaríjne poistenie. A len čo prídu, jednoducho ich zaplatíte. Bez paniky, stresu a debetu.

Len čo sú vaše nevyhnutné a povinné výdavky naplánované, začnite myslieť na vaše finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť a výdavky, ktoré súvisia so životným štýlom, ktorý chcete žiť. Pre niekoho to môže byť sporenie na dôchodok a predčasné splatenie hypotéky. Pre iného to môže znamenať sporenie na kúpu nového auta, luxusných výrobkov, výdavky na zábavu alebo cestovanie. Vždy to závisí len a len od vašich finančných cieľov a priorít.

Rozdiel medzi príjmom a výdavkami sa musí rovnať nule

Nezabudnite, že rozdiel medzi vašim príjmom a naplánovanými výdavkami sa vždy musí rovnať nule. Ak ste náhodou v pluse alebo mínuse, skontrolujte, či ste to spočítali správne. Ak áno, tak upravte vaše výdavky tak, aby bol rozdiel medzi príjmom a výdavkami rovný nule. Ktoré to však budú, závisí len od vašich finančných cieľov a priorít.

Nový mesiac, nový rodinný rozpočet

Každý mesiac je iný a preto bude mať každý mesiac aj iné výdavky. V decembri budete pravdepodobne plánovať úplne iné výdavky, ako napríklad v apríli. Nesnažte sa mať jeden univerzálny rozpočet. Nebude to fungovať. Len čo vám príde výplata na váš bankový účet, vždy si vytvorte rodinný rozpočet, ktorý bude reflektovať aktuálne mesačné výdavky.

Medzi Michalové povinné a vyhnutné výdavky, bez ktorých by teoreticky nemohol existovať, môžeme zaradiť výdavky na nájom, potraviny, drogériu, pohonné hmoty, cestovné lístky, rizikové životné poistenie,splátku spotrebného úveru, mobil, oblečenie a internet.

Michal pri tvorbe rodinného rozpočtu myslel aj na väčšie nepravidelné výdavky, ktoré ho budú čakať v budúcnosti a rozdelil si ich na menšie, pravidelné výdavky. Môžeme medzi ne zaradiť výdavky na PZP, opravu alebo výmenu zariadenia domácnosti, vianočné darčeky.

Pokiaľ ide o plánovanie finančných cieľov, Michal si naplánoval len splnenie svojho najdôležitejšiho finančného cieľa - odložiť si 250€ na predčasné splatenie spotrebného úveru.

Medzi výdavky súvisiace so životným štýlom môžeme zaradiť všetky ďalšie plánované kategórie výdavkov.

Kedže Michal dal všetky svojim eurám účel, rozdiel medzi jeho príjom a plánovanými výdavkami sa rovná 0.

Ako dodržať rodinný rozpočet?

Tvorba rodinného rozpočtu bola tá jednoduchšia časť. Náročnejšia časť je sledovanie jednotlivých výdavkov a dodržanie rodinného rozpočtu. Dobrou správou je, že obálkový systém je na túto prácu ako stvorený.

Obálkový systém

Ide o úplne jednoduchý, ale účinný systém, ktorý vám pomôže sledovať výdavky v jednotlivých kategóriách a dodržať váš rodinný rozpočet.

Vytvorte si obálku pre jednotlivé kategórie, okrem tých, ktoré platíte prevodom z vášho bankového účtu. Na bankovom účte si nechajte len finančné prostriedky na tie kategórie, ktoré platíte on-line (poistenie, hypotéka, telefón, internet…). Zvyšok peňazí si vyberte v hotovosti a vložte ich do jednotlivých obálok tak, ako ste si ich naplánovali v rodinnom rozpočte. Vždy, keď pôjdete nakupovať, jednoducho si zoberiete konkrétne obálky so sebou.

Z vlastných skúseností vám odporúčam používať plastové obálky, ktoré sa dajú kúpiť v každom papiernictve. Oproti klasickým papierovým obálkam vydržia dlhšie a dajú sa efektívne zatvárať, takže drobné mince už nebudú žiaden problém.

Používaním obálkového systému zabránite miešaniu peňazí v jednotlivých kategóriách (čo by sa inak dialo, ak by ste ich mali všetky na bežnom účte) a keďže budete všade platiť v hotovosti, budete mať dokonalý prehľad o tom, koľko ste už minuli a koľko peňazí vám v jednotlivých obálkach (kategóriách) ešte zostáva.

Na strane č.18 až 27 nájdete až 20 tabuliek, ktoré reprezentujú jednotlivé kategórie výdavkov. Vypíšte si len tie kategórie, ktoré ste zaradili do obálkového systému. Tieto tabuľky slúžia na sledovanie a kontrolu vašich výdavkov v jednotlivých obálkach. Vždy, keď uskutočníte nákup v určitej kategórii, do príslušnej tabuľky si zapíšte dátum, miesto, sumu daného výdavku a aktuálny zostatok peňažných prostriedkov v danej kategórii. Jednak budete mať dokonalý prehľad o tom, kde ste minuli vaše peniaze a viete si aj odkontrolovať, či v jednotlivých obálkach (kategóriach) máte správny zostatok.

Pri dodržiavaní rodinného rozpočtu nezabudnite na 3. pravidlo. Rodinný rozpočet odzrkadľuje vaše finančné ciele a priority. A ak sa počas mesiaca zmenia, mal by sa zmeniť aj váš rodinný rozpočet a taktiež plánované výdavky v jednotlivých kategóriách, ktorých sa zmena týka. 

Zmena už naplánovaného rodinného rozpočtu nie je v žiadnom prípade zlyhanie. Váš úspech nespočíva v tom, ako presne si dokážete v rodinnom rozpočte naplánovať jednotlivé kategórie výdavkov. Ale v tom, ako dokážete reagovať aj na neplánované výdavky a nezísť pri tom z vašej cesty za dosiahnutím finančných cieľov, po ktorých túžite.

Nevyhovuje vám obálkový systém? Máte pocit, že platenie hotovosťou je z minulého tisícročia? Žiaden problém. Rodinný rozpočet viete dodržať, aj keď budete platiť kartou. Akurát si musíte dávať oveľa väčší pozor, aby ste neprekročili stanovené sumy v jednotlivých kategóriach výdavkov, čo môže ohroziť splnenie stanovených finančných cieľov pre daný mesiac.

5.kapitola

Vyhodnotenie a spätná väzba.

Mesačné vyhodnotenie

Na strane 28 a 29 nájdete priestor, kde na základe vašich odpovedí na niekoľko jednoduchých otázok, budete vedieť zhodnotiť váš doterajší progres a na základe výsledku prijať potrebné opatrenia. 

Súčasťou mesačného vyhodnotenia je aj vyhodnotenie vášho hospodárenia v jednotlivých kategóriách výdavkov, ktoré ste zaradili do obálkového systému. 

Ak vám v jednotlivých obálkach zostali ešte nejaké peniaze, môžete si pogratulovať. Tým, že ste dokázali podliesť vaše plánované výdavky, ste získali voľné prostriedy, ktoré môžete použiť na akýkoľvek účel. Napríklad si môžete vo vašom ďalšom rodinnom rozpočte navýšiť o tieto voľné prostriedky kategóriu výdavkov na cestovanie a dopriať si menší výlet. Alebo ich môžete použiť na rýchlejšie splatenie vášho dlhu. Možností je nekonečno. A opäť to všetko závisí len od vašich finančných cieľov a priorít. 

Mesačné vyhodnotenie vám odporúčam robiť v deň, v ktorom si budete tvoriť nový rodinný rozpočet pre ďalší mesiac. Vyhodnotením získate spätnú väzbu, na základe ktorej viete urobiť konkrétne opatrenia už pri tvorbe a dodržiavaní nového rodinného rozpočtu.

Záver

Slová môžu inšpirovať, ale iba vaše činy prinášajú výsledky.

Stanovte si finančné ciele, po ktorých túžite, vytvorte si správny finančný plán na ich dosiahnutie a prostredníctvom rodinného rozpočtu zaveďte daný plán do vášho života a dodržte ho. Verím, že prečítaním tohto návodu ste získali dostatok vedomostí, ako na to. Želané finančné výsledky sa pravdepodobne nedostavia za noc a ani dve. Ale buďte trpezlivý, dokážete to.

V prípade, ak potrebujete moju pomoc s kontrolou alebo s tvorbou správneho finančného plánu alebo ak vám nie je čokoľvek jasné, bez váhania sa na mňa môžete kedykoľvek obrátiť či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Kontakt nájdete tu.