Stanislav Elbert

Tvorca finančného plánovača, zakladateľ značky Finner, špecialista na finančné plánovanie.

Môj príbeh v skratke

2010 Začiatok

Finančnému sprostredkovaniu som sa začal venovať ešte počas štúdia na Právnickej fakulte v Košiciach. Keďže ma vždy fascinovala oblasť práva finančných trhov, v tejto práci som pokračoval aj po skončení vysokej školy. V tom čase moje riešenia pre klientov vychádzali z čisto tradičného, analytického (matematického) prístupu.

Bol som presvedčený, že sprostredkovaním správnych finančných produktov klientom automaticky zabezpečujem dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžia. Veril som, že čím lepšie a efektívnejšie finančné produkty budú klienti využívať, tým rýchlejšie dosiahnu finančné výsledky, po ktorých túžia. Veril som, že matematika a čísla jednoducho nepustia.

2014 Vytriezvenie

Po určitom čase som si začal všímať, že viacerí klienti nedosiahli želané finančné výsledky, hoci na to mali všetky predpoklady. Niektorí z nich mali dokonca nadštandardný príjem a používali tie najlepšie finančné produkty, ktoré boli momentálne na trhu. A na druhej strane, niektorí klienti, ktorí mali radovo nižší príjem a z rôznych dôvodov využívali „horšie“ finančné produkty, tie finančné výsledky dosiahli a z pohľadu finančnej kondície na tom boli oveľa lepšie.

Vtedy som si uvedomil, že problémom nie je ani tak kvalita finančných produktov, hoci zohráva dôležitú úlohu. Pravdou je, že aj s horšími a menej efektívnymi finančnými produktmi viete dosiahnuť akékoľvek finančné výsledky, po ktorých túžite. Problém je niekde úplne inde. V ľudskom správaní.

Toto zistenie ma natoľko paralyzovalo, že už som nechcel pracovať starým spôsobom, ale taktiež som nevedel, ako to robiť inak. Neostávalo mi nič iné, než začať hľadať odpovede na nezodpovedané otázky.

2015 Nový začiatok

Nebolo potrebné nanovo objaviť koleso, pretože všetky odpovede už boli dávno nájdené. Zistil som, že akýkoľvek úspech nie je náhodný a že je len výsledkom dodržiavania určitých, časom overených princípov. Dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov závisí len od našej schopnosti vedieť, čo chceme dosiahnuť, mať plán, ako to dosiahnuť a daný plán aj dodržať. Nič viac a nič menej. Inými slovami povedané, dosiahnutie akýchkoľvek finančných výsledkov závisí až z 80% od nášho správania, disciplíny a dodržiavania správnych finančných návykov. Finančné produkty a odborné vedomosti tvoria len zvyšných 20% úspechu. Toto zistenie úplne zmenilo moju filozofiu a pohľad na finančné sprostredkovanie ako také.

Začal som sa venovať finančnému plánovaniu a vytvoril som ucelený systém, ktorý v sebe spája všetky princípy nevyhnutné k dosiahnutiu akýchkoľvek finančných výsledkov. Prvé pozitívne výsledky sa dostavili takpovediac okamžite, ale vznikol problém. Systém bol síce jednoduchý, fungoval a prinášal pre klientov želané výsledky, ale samotný proces bol až priveľmi komplikovaný. Preto som sa rozhodol, že vytvorím nástroj, ktorý by tento proces maximálne zjednodušil a sprehľadnil.

2017 Finančný plánovač

Po roku pokusov a omylov sa mi podarilo vytvoriť prototyp finančného plánovača. Po ďalšom niekoľko mesačnom testovaní a po nekonečných úpravách sa mi podarilo odstrániť všetky nadbytočné časti a ponechať len tie nevyhnutné prvky, vďaka čomu vznikol efektívny finančný plánovač, ktorý dostal meno Finner (z anglických slov fin-ancial plan-ner). Finner je finančný plánovač, ktorý vám pomôže identifikovať váš najdôležitejší finančný cieľ, vytvoriť si správny finančný plán na jeho dosiahnutie, zaviesť daný plán do vášho života a dodržať ho. 

2018 Značka Finner

V roku 2018 došlo k začleneniu finančných služieb pod značku Finner. Od tohto momentu Finner už nie je len značkou finančného plánovača, ale aj miestom, kde nájdete všetko potrebné k dosiahnutiu finančných výsledkov, po ktorých túžite. Značka Finner sa od tradičných značiek pôsobiacich vo finančných službách odlišuje v tom, že v sebe spája analytický a behaviorálny prístup. Znamená to, že sa sústredí nie len na správne zvolené a správne nastavené finančné produkty, ale aj na samotné ľudské správanie - pretože je to práve vaše správanie, ktoré vás môže dostať do finančných problémov alebo vám môže zabezpečiť dosiahnutie finančných výsledkov, po ktorých túžite.